Sökning: "socioekonomisk bakgrund och fysisk aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden socioekonomisk bakgrund och fysisk aktivitet.

 1. 1. ERFARENHETER AV FETMA, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE HOS INDIVIDER MED OBESITAS - EN LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :My Bengtsson; Fanny Ingelsson; [2019]
  Nyckelord :Fetma; Hälsa; Kvalitativ design; litteraturstudie; Obesitas; Personcentrerad vård; Välbefinnande; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler lever med övervikt eller fetma, i Sverige beräknas ungefär hälften av den vuxna befolkningen ha någon form av övervikt. Situationen är likartad globalt sett. Att leva med fetma eller övervikt innebär en risk att drabbas av flera olika sjukdomar och försämrat hälsotillstånd. LÄS MER

 2. 2. Det handlar om vem man har framför sig – sjuksköterskors erfarenheter av att samtala om fysisk aktivitet och kost med kvinnor som har utländsk bakgrund

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Roos; Åberg Linnéa; [2018-11-29]
  Nyckelord :kvinnor; utländsk bakgrund; fysisk aktivitet; kost; sjuksköterska; sjuksköterska; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: Immigrant women living in Sweden experience a lower health than Swedish women. Immigrant women are also in a lower socioeconomic status which can lead to bad eating habits and a lower level of physical activity. This could lead to an increased risk to be afflicted with lifestyle-related diseases. LÄS MER

 3. 3. Livskvalitet hos kvinnor med bröstcancer : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Järnkrok; Len To; [2017]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; livskvalitet; skattning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor och i Sverige drabbas 9000–10000 personer per år. Antalet som insjuknar i bröstcancer ökar för varje år och kvinnor mellan 65-74 år är den åldersgrupp som har den procentuellt största ökningen i antalet insjuknade. LÄS MER

 4. 4. Objectively measured physical activity in three-year-old children : Associations with BMI, gender and parental socioeconomic status

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Linnea Bergqvist; [2017]
  Nyckelord :physical activity children; childhood obesity; Three-year-old activity patterns; Activity levels children; childhood obesity; Barnfetma; Fysisk aktivitet; barns fysiska aktivitet; Fysiska aktivitetsnivåer hos barn; Fysisk aktivitet och barnfetma;

  Sammanfattning : Abstract Aim The aim of this study was to describe levels and patterns of three-year-old children´s physical activity. Furthermore, to investigate if there were any weight status-, gender- and parental SES differences in three-year-old children’s physical activity levels, using objective and subjective measurements from Early Stockholm Obesity Prevention Project (Early STOPP). LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet på recept – Vad påverkar patientens compliance

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Johannes Malmberg Jans; Joel Björkman; [2015]
  Nyckelord :Exercise on Prescription; compliance; nurse; prescription without drugs; Fysisk aktivitet på recept; compliance; sjuksköterska; recept utan läkemedel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en ny behandlingsform som idag används för att öka den fysiska aktiviteten hos patienter som antingen redan är sjuka i olika livsstilsrelaterade sjukdomar, eller i riskzonen för att insjukna. Idag består behandling i hög grad av läkemedel, men FaR kan fungera som ett alternativ som minimerar användandet av traditionell medicin samtidigt som det ökar patientens självkänsla samt motiverar dem till en förändrad livsstil. LÄS MER