Sökning: "socioekonomisk status"

Visar resultat 21 - 25 av 214 uppsatser innehållade orden socioekonomisk status.

 1. 21. ”Vad fan håller ni på med?” – Mixad metod om bilbränderna i Malmö kommun 2018.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Christoffer Österberg; Jens Ericson; [2019]
  Nyckelord :bilbränder; försäkringsbedrägeri; Malmö kommun; socialt utsatta områden; social desorganisation;

  Sammanfattning : Antalet anlagda bilbränderna i Sverige har ökat dramatiskt under de senaste 20 åren. I jämförelse med grannländerna kan man se att antalet bilbränder i Sverige ligger på en avsevärt högre nivå. LÄS MER

 2. 22. Social klass och socioekonomisk status i det naturvetenskapliga klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Glenn Aalto; Hanna Edman; [2019]
  Nyckelord :naturorienterade ämnen; primary school; science education; social klass; socioekonomisk status;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vi samlat empiri från artiklar och litteratur om begreppen social klass och socioekonomisk status. Syftet har varit att undersöka vad forskning säger om hur social klass och socioekonomisk status påverkar elevernas möjligheter i det naturvetenskapliga klassrummet. LÄS MER

 3. 23. Socioekonomiska faktorers påverkan på kariesrisk hos barn 0-12 år i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Annelie Hultman; Mathilda Nilsson; [2019]
  Nyckelord :barn; karies; oral hälsa; socioekonomiska faktorer; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att undersöka socioekonomiska faktorers påverkan på kariesrisken hos barn 0-12 år i Sverige. Metod: Studien genomfördes som en systematisk kvantitativ litteraturstudie, sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes i PubMed. LÄS MER

 4. 24. En studie av tillförlitligheten hos CELF-4 som språkbedömningsmaterial i åldrarna 13:0 - 15:3 år

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maria Gustafsson; Eli Hedman; [2018-12-12]
  Nyckelord :CELF-4; CELF-4; socioekonomisk status; socioeconomic status; flerspråkighet; bilingualism; språklig bedömning; language assessment; högstadieelever; adolescence;

  Sammanfattning : The current study aimed to evaluate whether CELF-4 is a tool suitable to assess language functions in adolescents between 13:0 and 15:3 years of age. 27 participants took part in the study. The Swedish version of CELF-4 including the Pragmatic Profile was used in the study. LÄS MER

 5. 25. Det handlar om vem man har framför sig – sjuksköterskors erfarenheter av att samtala om fysisk aktivitet och kost med kvinnor som har utländsk bakgrund

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Roos; Åberg Linnéa; [2018-11-29]
  Nyckelord :kvinnor; utländsk bakgrund; fysisk aktivitet; kost; sjuksköterska; sjuksköterska; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: Immigrant women living in Sweden experience a lower health than Swedish women. Immigrant women are also in a lower socioeconomic status which can lead to bad eating habits and a lower level of physical activity. This could lead to an increased risk to be afflicted with lifestyle-related diseases. LÄS MER