Sökning: "socioekonomiska förhållanden"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden socioekonomiska förhållanden.

 1. 1. MELLANMÄNSKLIG TILLIT Det sociala kapitalets effekt på valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2014

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Nilsson; [2019-02-14]
  Nyckelord :Valdeltagande; Europaparlamentsvalet; socioekonomiska förhållanden; socialt kapital; mellanmänsklig tillit;

  Sammanfattning : Direct elections to the European Parliament have been held since 1979, but turnout rates havedeclined with each election. It is well established that socioeconomic factors play a part inindividuals’ decision to participate in elections, but what can be said about social capital andthe specific aspect of interpersonal trust? The aim of this thesis is to study if a higher level ofinterpersonal trust can have an effect on voter turnout to the European Parliament election,and if so, if a higher level of interpersonal trust can compensate for a lower level ofsocioeconomic status and effect voter turnout. LÄS MER

 2. 2. Levnadsvanor och hälsa hos yngre äldre - en jämförande studie över en 12-årsperiod

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Helené Karlsson; Marie Olsson; [2019]
  Nyckelord :hälsa; levnadsvanor; SNAC-B; socioekonomi; yngre-äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många sjukdomar går att förebygga med hälsosamma levnadsvanor för en möjlighet att leva fler friska år. Att studera äldres hälsa och levnadsvanor kan tydliggöra riskgrupper för distriktssköterskans preventiva arbete med att förhindra uppkomsten av livsstilssjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Jämlik cancervård? : En litteraturöversikt om socioekonomiska skillnader i den skandinaviska cancervården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Charlotte Berglund; Ebba Hemmingsson; [2019]
  Nyckelord :Disparities in cancer; cancer care; socioeconomic; equality in care; Skillnader i cancer; cancervård; socioekonomi; jämlik vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är tumörsjukdomar det, som efter sjukdomar i cirkulationsorganen, orsakar flest dödsfall. Det är sedan tidigare känt att människor som lever under sämre socioekonomiska förhållanden löper större risk att insjukna och avlida till följd av cancersjukdom. LÄS MER

 4. 4. REGISTERED NURSES’ EXPERIENCES OF COUNSELING YOUNG ADULTS ABOUT HIV

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Carl Green; Wictoria Trei; [2019]
  Nyckelord :Counseling; HIV; Registered Nurses; Uganda; Young adults;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under tidigt 1990-tal drabbades Uganda av en HIV epidemi och var ett av de hårdast drabbade länderna söder om Sahara. Mellan 1990 - 2010, sjönk antalet Hivinfekterade personer från 18 till 6 %, till följd av ökad medvetenhet och mer säkert sex. Idag har Uganda en av de högsta nivåerna av nyligen infekterade människor. LÄS MER

 5. 5. Ridsportens arbete för en ökad inkludering : Från mål och visioner till implementering i föreningsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anna Sundström; [2019]
  Nyckelord :Idrott; ridsport; inkludering; policy; kommunikation;

  Sammanfattning : Svensk idrott vill bli bäst i världen för alla på alla nivåer – så lyder Riksidrottsförbundets vision för hur den svenska idrottsrörelsen skall utveckla den idrottsliga verksamheten i linje med måldokumentet Strategi 2025 (2017). Efter att måldokumentet tillsattes valde Svenska Ridsportförbundet att göra en egen utredning för att bemöta de utvecklingsområden ridsporten står inför därefter har fem strategiska utvecklingsområden framtagits där ett av områdena handlar om ridsport på individens villkor. LÄS MER