Sökning: "socioekonomiska områden"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden socioekonomiska områden.

 1. 1. Skolgården -det bortglömda utrymmet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lisa Hansson; [2020-02-26]
  Nyckelord :skolgård; trygghet; mellanstadiet; relationsarbete; kränkningar; sociogeografisk karta; a place for children; a children’s place; trygga platser;

  Sammanfattning : Rastverksamhet har funnits lika länge som skolverksamhet i sig, men historisk sett harskolgårdens utformning inte baserats på elevers behov och inte heller värderats som en lärmiljö. Idag benämns skolgården allt oftare som en informell lärmiljö och inkluderas således i styrdokumentens formuleringar om att skolans alla miljöer ska präglas av trygghet för alla elever. LÄS MER

 2. 2. Politisk åskådning som geografiskt fenomen : En kvantitativ analys av ett Nordeuropeiskt invandringskritiskt parti

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Kristoffer Lundgren Thånell; [2020]
  Nyckelord :Politisk geografi; politisk åskådning; invandringskritiska partier; Sverigedemokraterna; Geografisk variation;

  Sammanfattning : Politisk geografisk segregation är prevalent i Europa där befolkningens politiska åskådning varierar kraftigt geografiskt. Europas politiska klimat har de senaste decennierna sett en framfart av den invandringskritiska partifamiljen vilken utmärker sig av sin rurala väljarbas – områden ofta präglade av högt politiskt missnöje till följd av de växande urbana städerna. LÄS MER

 3. 3. Känslighet för kusterosion i Skåne till följd av havsnivåhöjning - Åtgärder i Helsingborgs, Trelleborgs och Ystads kommuner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Cornelia Flemming; [2020]
  Nyckelord :Klimatförändringar; havsnivåhöjning; kusterosion; Trelleborgs kommun; Ystads kommun; Helsingborgs kommun; Climate change; sea level rise; coastal erosion; municipally of Trelleborg; municipally of Ystad; municipally of Helsingborg; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Coastal erosion is one of the side effects of global climate change induced sea level rise and communities have different approaches to assess coastal erosion. This study shows how three municipalities in Scania (Sweden) are affected by coastal erosion and investigates measures that are appropriate to prevent coastal erosion. LÄS MER

 4. 4. Lärarens intentioner med sin matematikundervisning i skolor i olika socioekonomiska upptagningsområden : Lärarens olika möjligheter med sin undervisning baserat på området skolan befinner sig inom.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Simon Solaka; Albina Mekic; [2020]
  Nyckelord :socioekonomisk status; intentioner; möjligheter; undervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att ta reda på lärarens intentioner med sin undervisning i matematik baserat på området skolan befinner sig på, hög respektive låg socioekonomisk status områden. Vi vill även ta reda på vilka faktorer som påverkar lärarens möjligheter med sin matematikundervisning. LÄS MER

 5. 5. Hur bidrar projektet Hagastaden till Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Paula Rouhi; Paula Younes; [2020]
  Nyckelord :Hagastaden; Housing market; Social sustainability; Welfare; Urban development; Hagastaden; Bostadsmarknaden; Social hållbarhet; Välfärd; Urban utveckling;

  Sammanfattning : Stockholm är en stad som ständigt växer. I takt med befolkningsökningen har det skett ökad efterfrågan på bostäder och utbyggd samhällsservice, kompetens, kapital och investeringar med mera. LÄS MER