Sökning: "socioekonomiskt utsatta barn"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden socioekonomiskt utsatta barn.

 1. 1. Förstärkt föräldraskap : Vård- och omsorgspersonalens upplevelser av utökade hembesök inom barnhälsovården

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Gahm; Rebecca Larsson; [2020]
  Nyckelord :Child Health Care; Parenting; Home Visits; Relationships; Collaboration; Barnhälsovård; Föräldraskap; Hembesök; Relationer; Samarbete;

  Sammanfattning : Inledning: Barn i socioekonomiskt utsatta områden riskerar i större utsträckning att drabbas av psykisk ohälsa senare i livet. Kan utökade hembesök bidra till att stärka föräldraskap och tidigt upptäcka familjer i behov av stöd? Bakgrund: Barnhälsovården, mödrahälsovården och socialtjänsten i Sverige arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att minska risken att familjer ska utveckla hälsoproblem. LÄS MER

 2. 2. En resa mot frizonens mittpunkt : En etnografiskt inspirerad studie av ett kulturskoleprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Daniel Forsberg; [2019]
  Nyckelord :etnografi; empowerment; sociokulturellt perspektiv; socioekonomisk utsatthet; kulturskoleprojekt;

  Sammanfattning : Kulturskolans verksamhet når många gånger på grund av begränsad ekonomi och utanförskap inte ut till de socioekonomiskt utsatta områdena i Sverige, varför Kulturrådet genom utvecklingsbidrag möjliggör kostnadsfri undervisning till nya målgrupper. Syftet med föreliggande studie har därför varit att beskriva och utvärdera ett av Kulturrådet finansierat projekt som riktar sig till ungdomar på en skola i ett socioekonomiskt utsatt område, samt undersöka resultatet av ett empowermentbaserat undervisningssätt. LÄS MER

 3. 3. Studie- och yrkesvägledares erfarenheter av hederskultur i sitt arbete : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Rebecka Andersson; [2019]
  Nyckelord :Hedersrelaterat förtryck; elever; studie- och yrkesval; gymnasieval;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte var att undersöka studie- och yrkesvägledares erfarenheter av hur hederskultur påverkar elevers studie- och yrkesval, med fokus på flickor. I studien genomförde jag semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Ett eget rum : En kvalitativ studie om nattvandrande invandrade kvinnor i förorten

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Madeleine Söder; Intisar Morabet; [2019]
  Nyckelord :Immigrant women; organization; night walk; suburb; civil society; social capital; Invandrade kvinnor; organisering; nattvandring; förort; civilsamhälle; socialt kapital.;

  Sammanfattning : Runt om i Sverige finns invandrade kvinnor som har organiserat sig genom att ingå i nätverk för att dags- och nattvandra i sitt bostadsområde. I samhället existerar stereotypa föreställningar att “invandrarkvinnor” är lågutbildade hemmafruar med många barn. LÄS MER

 5. 5. OANSVARIG, EGOISTISK OCH NAIV. En kritisk diskursanalys av framställningen av överskuldsatta föräldrar på tv-programmet Lyxfällan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Björkman Gutenberg; [2018-11-02]
  Nyckelord :överskuldsatta; reality-tv; diskurser; social klass;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utifrån ett diskursanalytiskt angreppssätt analysera hur överskuldsatta och socioekonomiskt utsatta föräldrar framställs på tv-programmet Lyxfällan. Vidare var syftet att utifrån detta försöka identifiera och analysera vilka diskurser om denna grupp som blir synliga i Lyxfällan. LÄS MER