Sökning: "sociogeografisk karta"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sociogeografisk karta.

  1. 1. Skolgården -det bortglömda utrymmet

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Lisa Hansson; [2020-02-26]
    Nyckelord :skolgård; trygghet; mellanstadiet; relationsarbete; kränkningar; sociogeografisk karta; a place for children; a children’s place; trygga platser;

    Sammanfattning : Rastverksamhet har funnits lika länge som skolverksamhet i sig, men historisk sett harskolgårdens utformning inte baserats på elevers behov och inte heller värderats som en lärmiljö. Idag benämns skolgården allt oftare som en informell lärmiljö och inkluderas således i styrdokumentens formuleringar om att skolans alla miljöer ska präglas av trygghet för alla elever. LÄS MER