Sökning: "sociogram"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet sociogram.

 1. 1. Samtal från gråzonen : En kvalitativ studie om att motverka utanförskap och främja barns deltagande i sociala sammanhang

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Annika Farstad; [2016]
  Nyckelord :identitet; trygghet; tillit; bekräftelse; förhållningssätt; normer; lyssna;

  Sammanfattning : Syftet för denna studie har varit att undersöka verksamma fritidslärares syn på hur man kan motverka utanförskap och hitta faktorer som främjar barns delaktighet i sociala sammanhang. Underlaget kommer ifrån kvalitativa intervjuer av fem verksamma fritidspedagoger fördelat på tre skolor. LÄS MER

 2. 2. Planerade gruppstärkande aktiviteter : Ett utvecklingsinriktat arbete för ett hållbart klimat på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Hannes Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :Fritidshem; planerade gruppstärkande aktiviteter; gruppklimat; relationer; konflikter;

  Sammanfattning : Det utvecklingsinriktade arbetet syftar till att skapa ett bättre och hållbarare gruppklimat på fritidshemmet genom planerade gruppstärkande aktiviteter. Fritidshemmet som arbetet utfördes på vänder sig till elever i årskurs 2-3 och på bestod till 99% av elever med utländsk bakgrund. LÄS MER

 3. 3. Mobbning i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Eva-Lena Lundström; [2013]
  Nyckelord :mobbning; lek; stora barngrupper;

  Sammanfattning : Den här   studien har flera syften: att ta reda på personalens definition av mobbning   och personalens förmåga att upptäcka om det förekommer mobbning i förskolan   under lek samt undersöka vilka åtgärder som används för att stoppa mobbningen   där. Ett par andra viktiga syften är att undersöka vilken påverkan   barngruppernas storlek har på förekomsten av mobbning och på personalens   möjligheter att förebygga mobbning. LÄS MER

 4. 4. Gör som jag menar : En studie om budskapets betydelse samt dess påverkan på inre upplevelse och yttre beteende

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Henrik Jändel; Barbara Undervill; [2011]
  Nyckelord :Organization; Organizational Theory; Organizational Structure; Organizational Culture; Organizational Communication; Internal Communication; Critical Tradition; Meaning Constitution Analysis; Sociogram;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to understand internal communication’s critical tradition by studying the interface of the subjective experience and the objective behavior within a management team. During almost two years this group was observed, several semi-structured interviews were conducted and a specific incident was analyzed. LÄS MER

 5. 5. Tankar kring exkludering i förskola och skola

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Yvonne Gustavsson; Lina Lennström; [2008]
  Nyckelord :exkludering; förhållningssätt; gemenskap; inkludering; särskilda undervisningsgrupper;

  Sammanfattning : Vi har i vårt arbete undersökt och beskrivit pedagogers uppfattning om vilka faktorer som kan komma att påverka exkludering av barn i förskolan och elever i skolan samt sökt ett eventuellt samband mellan exkludering och barns ålder, den fysiska miljön samt pedagogers förhållningssätt. Vi har gjort en kvalitativ undersökning, där vi har använt oss av metoden triangulering, dvs. LÄS MER