Sökning: "sociokulturell klass"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden sociokulturell klass.

 1. 1. Krav, möjligheter och gränser i fostrandet av den kritiskt tänkande medborgaren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jens Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :fält; habitus; John Goodlad; kapital; klass; kontroversiella frågor; kritiskt tänkande; lärarperspektiv; läroplan; Pierre Bourdieu; samhällskunskap; sociokulturell; upplevelser;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker lärarnas uppfattningar och upplevelse av krav, möjligheter och gränser i fostrandet av kritiskt tänkande medborgare i undervisning om kontroversiella frågor. Uppsatsen är metodologiskt strukturerad enligt John Goodlads läroplanering: formell läroplan, verkställd läroplan och upplevd läroplan. LÄS MER

 2. 2. Läsförståelse, motivation och läsintresse : En kvalitativ intervjustudie om hur lärare beskriver att de arbetar för att utveckla elevers läsförståelse i årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Carolina Viström; [2019]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading development; reading teaching; reading aloud; reading comprehension strategies; Läsförståelse; Läsutveckling; Läsundervisning; Högläsning; Läsförståelsestrategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare beskriver att de arbetar och genomför undervisning för att utveckla elevers läsförståelse i årskurs 1-3. Syftet är vidare att undersöka hur lärare rapporterar att de bidrar till elevers motivation och läsintresse. LÄS MER

 3. 3. Högläsning med individanpassning i en sociokulturell miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Messing; Nina Thornqvist; [2019]
  Nyckelord :högläsning; individanpassning; läsförståelse; samtal; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur lärare arbetar med högläsning som gynnar läsförståelsen för samtliga elever i en klass. Vi ville undersöka om högläsningen, som ofta sker i helklass och är en gemensam aktivitet, kunde anpassas till den enskilde individen. LÄS MER

 4. 4. I särklass och särskild i klass : Samläsning för ökad delaktighet?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Petra Mattisson; [2019]
  Nyckelord :Bemötande; delaktighet; gymnasiesärskola; inkludering; lärmiljö; samläsning;

  Sammanfattning : Skolans uppdrag är att skapa en känsla av sammanhang för alla elever, oavsett elevens förutsättningar. Alla elever ska kunna känna delaktighet och ha möjlighet att utvecklas och det är allas ansvar. LÄS MER

 5. 5. Samarbete och motivation med klassiska och digitala musikinstrument Ett försök med komposition i en högstadieklass

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Irina Moshkova Paulsen; Natalia Sidorenko; [2018-08-25]
  Nyckelord :Klassiska musikinstrument; digitala musikinstrument; digitalisering; musikens sociala roll; samarbete; motivation; komposition;

  Sammanfattning : Syfte:I denna studie har vi försökt att jämföra digitalt musikskapande och musikskap-ande med klassiska musikinstrument på högstadiet med accent på samarbets-miljö, musikaliskt- och socialt samarbete från lärares och elevers perspektiv samt motivation för musicerande.Teori:I uppsatsen används sociokulturell teori (Dewey och Vygotskij). LÄS MER