Sökning: "sociokulturer"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet sociokulturer.

  1. 1. Markaryd Cantat - ett körprojekt belyst ur ett sociokulturellt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

    Författare :Susanne Ronner Larsson; [2008]
    Nyckelord :singing; choirs; classical music; sociocultures; projects; sång; körsång; klassisk musik; sociokulturer; projektkörer; körer; Musicology; Musikvetenskap; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Arts and Architecture; Social Sciences;

    Sammanfattning : I oktober 2006 presenterade jag för Utbildnings- och kulturförvaltningen i Markaryd idén att samla sångintresserade i Markaryds kommun till en projektkör för att uppföra ett större körverk med orkester. Målen med projektet var att stimulera till ökad sång- och körverksamhet i skola och kommun och genom denna aktivitet, dels skapa närkontakt med klassisk musik, dels att bygga broar mellan olika grupperingar i kommunen. LÄS MER