Sökning: "sociolinguistic variables"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden sociolinguistic variables.

 1. 1. Transfer och andra språkkontaktfenomen i amerikasvenskars svenska

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Bjerkstig; [2019-02-05]
  Nyckelord :American Swedish; established linguistic structures; Heritage Language; language contact phenomena; sociolinguistic variables; transference;

  Sammanfattning : The aim of this Master Thesis is to contribute to increased knowledge of certain language contact phenomena in American Swedish and how these phenomena are affected by certain social factors. The present study examines the Heritage Language of six participants, focussing on transference and established structures in American Swedish. LÄS MER

 2. 2. Suomen yleiskielen mukainen äänteiden hallinta ruotsinsuomalaisilla oppilailla : Pitkät ja lyhyet vokaalit ja konsonantit sekä diftongit

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Finska

  Författare :Kirsi Kohtala-Ghane; [2018]
  Nyckelord :phonology; consonant; vowel; diphthong; standard Finnish; mechanical writing skills; didactics; fonologi; konsonant; vokal; diftong; standard finska; automatiserade skriftliga färdigheter; didaktik;

  Sammanfattning : Den underliggande idén för denna studie är frågan om en ljudrelaterad grammatik kan undervisas via fonologiska övningar och diktamen för att förbättra den mekaniska skrivförmågan och om språkundervisningsmetoder för årskurs 1–2 kan också utnyttjas för äldre elever. Huvudsyftet med den här studien är att undersöka hur sverigefinska elever behärskar ljud av standardfinska med fokus på långa och korta vokaler och konsonanter samt diftonger. LÄS MER

 3. 3. Dialect representation : Language varieties in The Witcher 3: The Wild Hunt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Emil Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Tv-spel; sociolingvistik;

  Sammanfattning : This study examines the dialect representation in CD PROJEKT RED's video game The Witcher: Wild Hunt. The study intends to contribute to an already narrow sociolinguistic field of research of how dialects are represented in video games, more precisely role-playing games. LÄS MER

 4. 4. Un acercamiento variacionista al estudio de las locuciones adverbiales locativas : El caso de las construcciones del tipo "delante mío"

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Matti Marttinen Larsson; [2017]
  Nyckelord :morphosyntactic variation; linguistic variation; adverbial locative phrases; possessive pronouns; Twitter; variación morfosintáctica; variación lingüística; construcciones adverbiales locativas; pronombres posesivos; Twitter;

  Sammanfattning : El presente trabajo abarca el estudio de la variación en las construcciones adverbiales locativas. Esta variación se manifiesta en dos niveles: (1) la alternancia entre la construcción estándar ADVERBIO + preposición de + PRONOMBRE PERSONAL (por ejemplo, delante de mí), y su variante normativamente no recomendada ADVERBIO + PRONOMBRE POSESIVO (por ejemplo, delante mío); y (2) la alternancia entre la construcción posesiva con el sufijo -o (por ejemplo, delante mío), y la construcción posesiva con el sufijo -a (por ejemplo, delante mía), variante normativamente aún más disuadida. LÄS MER

 5. 5. Features of Arabic-French code-switching in Morocco : a sociolinguistic case study on intra-sentential code-switching in Morocco

  Master-uppsats, Lunds universitet/Arabiska; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Juhan Luomala; [2016]
  Nyckelord :French; Arabic; Morocco; code-switching; sociolinguistics; focus group interview; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This Master’s thesis is a sociolinguistic case study about intra-sentential code-switching, also known as code-mixing, between colloquial Moroccan Arabic and French. The data is collected by arranged interviews with focus groups consisting of university students in Rabat, Morocco, in order to investigate the trends and the extent of the occurrence of French in speech situations where intra- sentential code-switching between colloquial Moroccan Arabic and French is present. LÄS MER