Sökning: "sociolinguistics"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade ordet sociolinguistics.

 1. 1. The Aragonese resistance : A qualitative study on the attitudes and motivations of new speakers of an endangered language in Zaragoza

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Erik Fau Blimming; [2019]
  Nyckelord :linguistics; sociolinguistics; aragonese; languages; minority; endangered; revitalization;

  Sammanfattning : While the number of Aragonese speakers is in steady decline in the rural areas of Spain where it was traditionally spoken, the efforts of grassroots movements since the end of Franco’s dictatorship in 1975 have contributed to create a community of new speakers in Aragon’s largest cities, mostly thanks to courses for adults organized by cultural associations. The capital, Zaragoza, which has been practically monolingual for centuries, after Spanish became the language of power and prestige in the 15th century, is now home to several thousand Aragonese speakers. LÄS MER

 2. 2. Har du sett husena därborta? : En morfologisk dialektundersökning i nutida Eskilstuna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Alexandra Gran; [2019]
  Nyckelord :Dialect study; dialect; dialect attitude; dialectology; sociolinguistics; variation linguistics; survey; Dialektstudie; Eskilstunamål; dialekt; dialektattityd; dialektologi; sociolingvistik; variationslingvistik; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Eskilstunamålet har tidigare uppmärksammats, främst i de två studierna av Nordberg (1985) och Sundgren (2002). Dessa studier har tjänat som inspiration för denna undersökning. LÄS MER

 3. 3. Ursäkta, jag ska bara pudra näsan! : Om individers ackommodation av språkliga uttryck och grad av medvetenhet i samband med toalettbesök

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anna Tindefjord Norlander; [2019]
  Nyckelord :linguistic variation; accommodation; language and awareness; language and identity; language and gender; sociology of language; sociolinguistics; språklig variation; ackommodation; språk och medvetenhet; språk och identitet; språk och kön; språksociologi; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Den här språksociologiska undersökningen tar reda på hur individer anpassar sitt språkliga uttryck i samband med toalettbesök i privat, offentligt och högtidligt sammanhang, samt deras grad av medvetenhet och normanpassning i känsliga sammanhang. Detta har gjorts genom en enkätstudie där totalt 362 respondenter svarat på både öppna och slutna frågor, vilket har gett både kvantitativa och kvalitativa data. LÄS MER

 4. 4. Innovative quotatives - language change or youth-speak? : A corpus-based study of spoken British English

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Esme Richardson-Owen; [2019]
  Nyckelord :age-grading; generational change; variationist sociolinguistics;

  Sammanfattning : This paper investigates the possible effect of age on quotative variation in spoken British English with focus on the innovative quotative constructions be like and go and the standard construction say. The study is corpus-based and uses the Spoken British National Corpus 2014 as its material. LÄS MER

 5. 5. ROLES DE GÉNERO EN LA LITERATURA INFANTIL. Un análisis de lengua y género en veinte libros infantiles

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Maria Karlsson; [2018-01-24]
  Nyckelord :spanska; Gender standards; language and gender; children’s books; education; stereotypes; sociolinguistics; feminism;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate what vocabulary is being used in children’s books from the Occident to describe female protagonists compared to male protagonists. Foremost, the purpose is to see if different adjectives are used. Secondly, I wanted to look at the books more closely to see if there are other examples of inequality. LÄS MER