Sökning: "sociolingvistik undersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden sociolingvistik undersökning.

 1. 1. Tjej, bitch, käring eller hora? : En undersökning om högstadieungdomars kännedom om, bruk av och attityder till slang.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :louise lönnborg; [2020]
  Nyckelord :språk; slang; ungdomsspråk; attityder; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Följande studie är en undersökning med sociolingvistisk inriktning med fokus på ungdomars språkbruk. Studiens teoretiska ramverk utgörs av sociolingvistiska teorier och utifrån dessa teorier analyseras och diskuteras studiens empiriska material. LÄS MER

 2. 2. Språklig variation i undervisning : En kvantitativ undersökning om lärares uppfattningar kring momentet språklig variation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Louise Lönnborg; [2020]
  Nyckelord :sociolinguistic s linguistic variation; swedish teaching; sociolingvistik; språklig variation; lekter; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Följande studie är baserad på en undersökning med sociolingvistisk inriktning och syftar till att undersöka vad lärare väljer att inkludera i sin undervisning som rör språklig variation. Studien syftar även till att undersöka vad dessa val beror på och vilka konsekvenser dessa val kan tänkas få. LÄS MER

 3. 3. Har du sett husena därborta? : En morfologisk dialektundersökning i nutida Eskilstuna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Alexandra Gran; [2019]
  Nyckelord :Dialect study; dialect; dialect attitude; dialectology; sociolinguistics; variation linguistics; survey; Dialektstudie; Eskilstunamål; dialekt; dialektattityd; dialektologi; sociolingvistik; variationslingvistik; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Eskilstunamålet har tidigare uppmärksammats, främst i de två studierna av Nordberg (1985) och Sundgren (2002). Dessa studier har tjänat som inspiration för denna undersökning. LÄS MER

 4. 4. Attityder till engelska lånord : - awesome eller skräckinjagande?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jenniefer Brundin; Jennifer Hebert; [2017]
  Nyckelord :engelska lånord; svenska språket; attityder; purism; åldersgrupper; sociolingvistik; kvantitativ undersökning; enkät;

  Sammanfattning : Är engelska lånord ett hot mot eller har de en berikande effekt på det svenska språket? Det engelska språkets inflytande på det svenska språket växer ständigt i samband med utvecklingen, som resulterar i att nya begrepp och beteckningar letar sin in i det svenska språket. Frågan är dock om svenskar har en negativ attityd till de engelska lånordens framväxt eller om de är positivt inställda till dess inverkan på det svenska språket. LÄS MER

 5. 5. ”MEN DU SÅG ÄNDÅ UPP TILL HONOM LITE LÅTER DET SOM” En undersökning av formuleringar och deras funktion i sociolingvistiska intervjuer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Erika Jönsson; [2016-11-17]
  Nyckelord :formulering; institutionella samtal; intervju; respons; sociolingvistik; preferensstruktur; intersubjektivitet; modalitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är beskriva hur formuleringar används, hur de ärsyntaktiskt utformade, hur de bemöts och vilken funktion de har i ett materialbestående av sociolingvistiska intervjuer. Till grund för undersökningen ligger samtalsanalytisk teori. LÄS MER