Sökning: "sociolingvistik undersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden sociolingvistik undersökning.

 1. 1. Har du sett husena därborta? : En morfologisk dialektundersökning i nutida Eskilstuna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Alexandra Gran; [2019]
  Nyckelord :Dialect study; dialect; dialect attitude; dialectology; sociolinguistics; variation linguistics; survey; Dialektstudie; Eskilstunamål; dialekt; dialektattityd; dialektologi; sociolingvistik; variationslingvistik; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Eskilstunamålet har tidigare uppmärksammats, främst i de två studierna av Nordberg (1985) och Sundgren (2002). Dessa studier har tjänat som inspiration för denna undersökning. LÄS MER

 2. 2. Attityder till engelska lånord : - awesome eller skräckinjagande?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jenniefer Brundin; Jennifer Hebert; [2017]
  Nyckelord :engelska lånord; svenska språket; attityder; purism; åldersgrupper; sociolingvistik; kvantitativ undersökning; enkät;

  Sammanfattning : Är engelska lånord ett hot mot eller har de en berikande effekt på det svenska språket? Det engelska språkets inflytande på det svenska språket växer ständigt i samband med utvecklingen, som resulterar i att nya begrepp och beteckningar letar sin in i det svenska språket. Frågan är dock om svenskar har en negativ attityd till de engelska lånordens framväxt eller om de är positivt inställda till dess inverkan på det svenska språket. LÄS MER

 3. 3. ”MEN DU SÅG ÄNDÅ UPP TILL HONOM LITE LÅTER DET SOM” En undersökning av formuleringar och deras funktion i sociolingvistiska intervjuer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Erika Jönsson; [2016-11-17]
  Nyckelord :formulering; institutionella samtal; intervju; respons; sociolingvistik; preferensstruktur; intersubjektivitet; modalitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är beskriva hur formuleringar används, hur de ärsyntaktiskt utformade, hur de bemöts och vilken funktion de har i ett materialbestående av sociolingvistiska intervjuer. Till grund för undersökningen ligger samtalsanalytisk teori. LÄS MER

 4. 4. Självmord eller suicid? En studie av terminologin kring företeelsen att avsluta sitt liv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Mikael Romild; [2016-07-08]
  Nyckelord :sociolingvistik; semantik; betydelseförändring; emotiv betydelse; terminologi;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpÄmne: Svenska språketTermin: VT 2015Handledare: Lars-Gunnar Andersson.... LÄS MER

 5. 5. "Man kan inte kalla skällsord för mobbning om man är vänner": En kvantitativ undersökning om skällsorden i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Stina Kask; [2015-07-07]
  Nyckelord :sociolingvistik; skällsord; verbala kränkningar; skolan; värdegrunden;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt examensarbete inom lärarutbildningen, LSV 410, 15 hpÄmne: Svenska språketTermin: VT -15Handledare: Lars-Gunnar Andersson.... LÄS MER