Sökning: "sociolingvistik"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet sociolingvistik.

 1. 1. Språklig stilnivå i skriftlig kommunikation mellan lärare och elev : Hur lärare växlar stilnivå i ett kommunikativt flöde med elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anders Winald; [2020]
  Nyckelord :Språklig stil; stilnivå; kommunikation; digitala verktyg; återkoppling; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Skolans och teknikens utveckling har gjort att en stor del av lärares och elevers kommunikation med varandra sker i en digital miljö. Lärare delar ut uppgiftsinstruktioner, elevlösningarna lämnas digitalt och även återkopplingen sker på den digitala lärplattformen. LÄS MER

 2. 2. Tjej, bitch, käring eller hora? : En undersökning om högstadieungdomars kännedom om, bruk av och attityder till slang.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :louise lönnborg; [2020]
  Nyckelord :språk; slang; ungdomsspråk; attityder; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Följande studie är en undersökning med sociolingvistisk inriktning med fokus på ungdomars språkbruk. Studiens teoretiska ramverk utgörs av sociolingvistiska teorier och utifrån dessa teorier analyseras och diskuteras studiens empiriska material. LÄS MER

 3. 3. Språklig variation i undervisning : En kvantitativ undersökning om lärares uppfattningar kring momentet språklig variation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Louise Lönnborg; [2020]
  Nyckelord :sociolinguistic s linguistic variation; swedish teaching; sociolingvistik; språklig variation; lekter; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Följande studie är baserad på en undersökning med sociolingvistisk inriktning och syftar till att undersöka vad lärare väljer att inkludera i sin undervisning som rör språklig variation. Studien syftar även till att undersöka vad dessa val beror på och vilka konsekvenser dessa val kan tänkas få. LÄS MER

 4. 4. Fula och onödiga, men alldeles underbara slangord : Elevers och lärares uppfattning om bruk av slangord i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sophia Russell; [2020]
  Nyckelord :Language; language usage; slang; accommodation; sociolinguistics; communicative competence; language attitudes; Språk; språkbruk; slang; ackommodering; sociolingvistik; kommunikativ kompetens; språkattityder;

  Sammanfattning : Slangord har länge varit ett ämne för diskussion. Ofta poängteras att det inte är slangorden i sig som stör det svenska språket, utan snarare att individer har svårigheter med att situationsanpassa sitt språkbruk. LÄS MER

 5. 5. Föllenskan : en sociolingvistisk studie av en landsortsdialekt och dess förändring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Jacob Fors; [2020]
  Nyckelord :Dialect; Dialect change; Language change; Sociolinguistics; Rural dialect; Dialekt; Dialektförändring; Språkförändring; Sociolingvistik; Landsortsdialekt;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om, och i så fall hur, dialekten i landsorten Förlanda har förändrats. Beskrivningen av Förlandas dialekt bygger på det som har dokumenterats i Ahlquist (2010) Förlanda: svunna tider från Skäreskog till Lövsjöns strand. LÄS MER