Sökning: "sociolingvistik"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet sociolingvistik.

 1. 1. ARABISKA I GÖTEBORGS SPRÅKLIGA LANDSKAP

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Anna Aharon; [2021-09-07]
  Nyckelord :arabiska; språkliga landskap; offentliga rum; minoritetsspråk; sociolingvistik; Göteborg;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att studera synligheten av skriven arabisk text i det språkliga landskapet i valda delar av Göteborgs offentliga rum. Undersökningen vill ge svar på om, hur, var och på vilket sätt arabiska språket syns i delar av staden. LÄS MER

 2. 2. Shit-samma, jävla asshole och fucking fitta: en socio-pragmatisk studie av attityd till engelska svordomar och engelska svordomars förekomst i svenska

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för lingvistik och kognitiv semiotik; Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Joy El Mourid Kulla; [2021]
  Nyckelord :sociolingvistik; pragmatik; svordomar; engelska; svenska; pragmatiskt lån; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The purpose of this BA thesis is to investigate the attitude young speakers of Swedish between the ages nineteen and twenty-eight have to English swearwords in Swedish, compared to Swedish swearwords in Swedish. Seven swearwords were included for each language, resulting in fourteen swearwords in total. LÄS MER

 3. 3. "Alltså 'trevlig', hon låter bara dum" : En intervjustudie om attityder till kronolekter, sexolekter och dialekter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lovisa André; [2021]
  Nyckelord :Attityd; språkvarietet; kronolekt; sexolekt; dialekt; idiolekt; språksociologi; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera attityder till olika talare med avseende på hur ålder, kön och dialekt påverkar attityderna. Studiens teoretiska utgångspunkt är lekt-teorin som innebär att en människas alla lekter samverkar och tillsammans bygger upp identiteten, vilket i sin tur påverkar våra attityder mot olika företeelser. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieskolors hemsidor : Att nå ut till olika målgrupper av elever

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kajsa Norgren; [2021]
  Nyckelord :gymnasieskolor; hemsidor; elever;

  Sammanfattning : Varje år ställs Sveriges niondeklassare inför ett stort val som kan påverka deras framtid, nämligen gymnasievalet. Val av gymnasium är dock något komplext för eleverna. Det är mycket information som ska beaktas och det kan vara svårt att orientera sig bland alla valmöjligheter. LÄS MER

 5. 5. Språklig stilnivå i skriftlig kommunikation mellan lärare och elev : Hur lärare växlar stilnivå i ett kommunikativt flöde med elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anders Winald; [2020]
  Nyckelord :Språklig stil; stilnivå; kommunikation; digitala verktyg; återkoppling; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Skolans och teknikens utveckling har gjort att en stor del av lärares och elevers kommunikation med varandra sker i en digital miljö. Lärare delar ut uppgiftsinstruktioner, elevlösningarna lämnas digitalt och även återkopplingen sker på den digitala lärplattformen. LÄS MER