Sökning: "sociolingvistik"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet sociolingvistik.

 1. 1. "Det blir lite mer på feeling": en fallstudie om kommunikatörers klarspråksarbete under coronakrisen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Amanda Alvmo; [2022-02-24]
  Nyckelord :klarspråk; klarspråksarbete; covid-19; corona; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur en grupp kommunikatörer vid en kommun i västra Sverige uppfattar klarspråk och hur de upplever att deras klarspråksarbete påverkats av coronakrisen. Syftet var också att försöka utreda vilka förutsättningar som kommunikatörerna upplever krävs för klarspråksarbete. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers uppfattning av sociala och digitala mediers påverkan på deras språkbruk : – En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nicole Spinord Björnbom; [2022]
  Nyckelord :Språkbruk; sociolingvistik; språk i sociala och digitala medier; sociolekt; kronolekt; ungdomsspråk;

  Sammanfattning : Uppsatsen har undersökt hur gymnasieelever uppfattar att sitt språkbruk påverkas av deras användande av sociala och digitala medier. Detta undersöktes genom att intervjua fyra grupper med gymnasieelever, antalet deltagare var allt som allt nio gymnasieelever. LÄS MER

 3. 3. ARABISKA I GÖTEBORGS SPRÅKLIGA LANDSKAP

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Anna Aharon; [2021-09-07]
  Nyckelord :arabiska; språkliga landskap; offentliga rum; minoritetsspråk; sociolingvistik; Göteborg;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att studera synligheten av skriven arabisk text i det språkliga landskapet i valda delar av Göteborgs offentliga rum. Undersökningen vill ge svar på om, hur, var och på vilket sätt arabiska språket syns i delar av staden. LÄS MER

 4. 4. Shit-samma, jävla asshole och fucking fitta: en socio-pragmatisk studie av attityd till engelska svordomar och engelska svordomars förekomst i svenska

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för lingvistik och kognitiv semiotik; Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Joy El Mourid Kulla; [2021]
  Nyckelord :sociolingvistik; pragmatik; svordomar; engelska; svenska; pragmatiskt lån; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The purpose of this BA thesis is to investigate the attitude young speakers of Swedish between the ages nineteen and twenty-eight have to English swearwords in Swedish, compared to Swedish swearwords in Swedish. Seven swearwords were included for each language, resulting in fourteen swearwords in total. LÄS MER

 5. 5. "Alltså 'trevlig', hon låter bara dum" : En intervjustudie om attityder till kronolekter, sexolekter och dialekter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lovisa André; [2021]
  Nyckelord :Attityd; språkvarietet; kronolekt; sexolekt; dialekt; idiolekt; språksociologi; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera attityder till olika talare med avseende på hur ålder, kön och dialekt påverkar attityderna. Studiens teoretiska utgångspunkt är lekt-teorin som innebär att en människas alla lekter samverkar och tillsammans bygger upp identiteten, vilket i sin tur påverkar våra attityder mot olika företeelser. LÄS MER