Sökning: "sociologi genus"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden sociologi genus.

 1. 1. Vilka personliga egenskaper efterfrågas vid rekrytering av HR-specialister? En innehållsanalys av könskodade platsannonser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lovisa Skoglundh; [2022]
  Nyckelord :könskodning; genus; personliga egenskaper; platsannons; HR-specialist; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att kartlägga hur platsannonser för den kvinnodominerade yrkesgruppen HR-specialister idag är formulerade när det gäller efterfrågade personliga egenskaper. Syftet är vidare att analysera om dessa egenskaper är könskodade samt att kartlägga vilka konsekvenser som kan uppstå för företag och den sökande om de efterfrågade personliga egenskaperna i platsannonser formuleras relaterade till genus. LÄS MER

 2. 2. Att leva som HBTQ+ person i samhället - En studie om hur det är att leva som HBTQ+ person idag i jämförelse med för 20 år sedan

  M1-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Janica Sini Syrjälä Rahmani; [2022]
  Nyckelord :HBTQ ; queer; heteronorm; feminism; genus; könsidentitet; queerteori; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur HBTQ+ har utvecklats de senaste 20 åren, både ur ett individperspektiv och ur ett samhällsperspektiv. I studien har det ingått fem stycken personer som har blivit intervjuade genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Transinkluderande skola - Framgångar och motgångar i skolans bemötande av transelever

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jonna Skog; [2022]
  Nyckelord :Transelever; lärare; bemötande; skola; Butler; Douglas; Social Sciences;

  Sammanfattning : Skolan är en viktig arena i unga transpersoners liv där de spenderar en stor del av sin tid. Tidigare forskning visar dock att det ofta saknas faktorer för en trygg och transinkluderande skola. Skolor i Sverige har ett tydligt uttalat ansvar att hantera detta problem, vilket är där fokus kommer vara i denna studie. LÄS MER

 4. 4. Bilden av ett jämställt föräldraskap - Ur ett utredningspolitiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Alexandra Håkansson; [2022]
  Nyckelord :Föräldraskap; Jämställdhet; Genus; Välfärd; Föräldraförsäkring; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att bli förälder är omvälvande på många sätt och kanske första gången man kommer i kontakt med landets välfärdsystem genom föräldraförsäkringen. År 2017 lämnade Utredningen om en modern föräldraförsäkring sitt slutbetänkande till Socialdepartementet gällande en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkringen (SOU 2017:101). LÄS MER

 5. 5. Den sociala utsatthetens effekter på psykisk ohälsa : En studie om gymnasieungdomar i Kronoberg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ellie Stjärna; [2022]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; medicinsk sociologi; social utsatthet; genus; kön; queer; sub-jektiv social status; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; etnisk tillhörighet; regressionsanalys;

  Sammanfattning : This study investigates the impact social vulnerability has on subjective mental health among adolescents. Furthermore, this study aims to measure which of the independent variables that represent social vulnerability has the most effect on mental health. LÄS MER