Sökning: "sociologi hr"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden sociologi hr.

 1. 1. Förändrade förutsättningar i arbetslivet - En studie kring HR-avdelningars omställning till distansarbete i spåren av covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Tyra Lundquister; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; organisationsförändring; digitalisering; HR-arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under rådande covid-19-pandemi har företag och arbetsplatser valt att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och genomgått omfattande förändringsarbeten för att kunna erbjuda arbetstagare att i större utsträckning än tidigare kunna arbeta hemifrån. Distansarbete och en digital omställning är inte något nytt och svenska företag var redan innan covid-19- pandemin intresserade av större möjligheter till distansarbete. LÄS MER

 2. 2. Ålder är bara en siffra - En kvalitativ studie kring ålders påverkan på det sociala kapitalet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Linn Keszei; Elise Sandh; [2020-09-03]
  Nyckelord :socialt kapital; åderism; åldersmedvetet ledarskap; mentorprogram;

  Sammanfattning : The average life expectancy increases year by year. In 2060, a quarter of the Swedish population is predicted to be 65 or older, therefore the Swedish labour market needs to consider and plan for an ageing workforce. LÄS MER

 3. 3. Det sociala stödet från HR till enhetschefer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hanna Ottander; Bella Fantl; [2020-09-03]
  Nyckelord :Social support; HR support; Line managers; Human resources;

  Sammanfattning : As a line manager you have a lot of responsibility and work burden and you alsooften get the feeling of being alone. Therefore the social support is an importantelement in order to handle the daily challenges that the work can mean. LÄS MER

 4. 4. Svåra samtal - upplevelser hos HR-praktiker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Erika Ohlsén; Carolina Mattsson; [2020-09-03]
  Nyckelord :Difficult Conversations; Human Resources; Emotional Labour;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the experiences of HR-employees who is involvedin difficult conversations through a qualitative interview study . We have examined what sixHR specialists within a city district administration in the City of Gothenburg think aredifficult conversations, how they prepare for and are affected by them and what kind ofsupport they have access to. LÄS MER

 5. 5. DET BLIR INTE ALLTID SOM PLANERAT- - TILLGÄNGLIGHETENS INVERKAN PÅ HR-PRAKTIKERS ARBETSPRESTATION

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emma Olausson; Emma Knutsson; [2020-09-02]
  Nyckelord :availability; job demand-resources model; resumption; work interruption; work performance;

  Sammanfattning : This study examines how HR practitioners working in municipal authorities experience availabilitythrough various means of communication such as telephone, e-mail and personal meetings and theinterruptions that availability results in and how this affect their work performance. The study alsoexamines the experience of returning to the interrupted work task. LÄS MER