Sökning: "sociologi perspektiv inom vård"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden sociologi perspektiv inom vård.

 1. 1. Symbolisk makt och professionsstrider inom psykiatrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Peter Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Fält; Doxa; Professionella yrkesgrupper; Symbolisk makt; Kritisk diskursanalys; Neoliberalism; Granskningskultur; Medikalisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar symbolisk makt i striden mellan och inom professionella yrkesgrupper och Socialstyrelsen kring de prioriteringar och rekommendationer av behandlingsmetoder som gjordes genom revideringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2016 till 2017. Uppsatsens syfte är att utifrån ett kultursociologiskt perspektiv fördjupa kunskapen om hur en symbolisk maktordning, en doxa, reproduceras på det psykiatriska fältet genom professionella yrkesgruppers kamp om erkännande och anseende. LÄS MER

 2. 2. Dystopi som social fantasi : En analys av dystopins potential som spekulativ sociologi

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nina Danson; [2019]
  Nyckelord :critical social theory; social constructionism; utopia; dystopia; social change; sustainability; risk; Kritisk social teori; socialkonstruktionism; utopi; dystopi; social förändring; hållbarhet; risk;

  Sammanfattning : Utopin har sedan århundranden tillbaka figurerat som tankemodell för det goda samhället. Tidigare som moderna sociologer har hävdat nyttan med ett utopiskt tankegods, särskilt som kritisk social teori med syfte att förändra människans sociala villkor. LÄS MER

 3. 3. Mellan disciplin och dagdröm - En fältstudie av skola på ungdomshem utifrån Michel Foucault och Erving Goffman

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Tomas Martling; [2015]
  Nyckelord :ungdomshem; skola; totala institutioner; disciplin; kränkningsprocess; personlig handlingsrepertoar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mina tidigare erfarenheter av att arbeta som lärare på ett statligt ungdomshem gav upphov till ett intresse att sociologiskt studera skolverksamhet i ungdomsvård. Syftet med denna uppsats är att undersöka de sociala villkor för intagna ungdomar som organiseringen av undervisningen på ungdomshem innebär, samt att undersöka hur ungdomar förhåller sig till dessa villkor genom sitt agerande. LÄS MER

 4. 4. Att så ett frö i motvind : En kvalitativ studie gjord på ett SiS-boende i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Peter Lindqvist; Josephine Johansson; [2014]
  Nyckelord :ungdomar; socialt arbete; förbrytare; kriminell; tvångsvård; sociologi; socialpsykologi; beteendevetenskap.;

  Sammanfattning : Tvångsomhändertagandet av problematiska ungdomar ses idag ofta som ett psykiskt krävande arbete. Droger, kriminalitet och våld är centrala delar i ungdomarnas liv. Flertalet av de tidigare forskningarna som gjorts på området fokuserar mer på personalens och/eller de intagnas mående och inte på upplevelsen av deras tillvaro. LÄS MER

 5. 5. Den bestraffande människan - Homo Afflige - en studie om kriminalvårdares föreställningar om straff

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Stefan Feldt; Jonas Stjernquist; [2013]
  Nyckelord :mortifikation; socialpsykologi; kriminalvård; korrektiv; verkställighet; straff; fängelse; panoptikon; bestraffning; sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om fenomenet bestraffning och verkställande av straff utifrån hur kriminalvårdstjänstemän föreställer sig den repressiva och korrektiva dimensionen av arbetet. Studien baseras på tolkningar av kvalitativa data från intervjuer med 14 stycken kriminalvårdstjänstemän, vilka till vardags tillser att verkställa straff i anstalt (fängelse). LÄS MER