Sökning: "sociologi studier"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade orden sociologi studier.

 1. 1. UNGA VUXNA PÅ ARBETSMARKNADEN - En kvantitativ studie om vad som motiverar unga vuxna till arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alicia Helgesson; Susanne Jakobsson; [2023-09-07]
  Nyckelord :Arbetsmarknad; motivation; unga vuxna;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på vad unga vuxna mellan 20-26 år motiveras av på arbetsmarknaden idag. Arbetsmarknaden är i ständig utveckling och för att lyckas attrahera rätt medarbetare samt fortsätta vara konkurrenskraftiga är det nödvändigt att vara medveten om vad tilltänkta medarbetare efterfrågar. LÄS MER

 2. 2. Blir vi mindre lojala av att arbeta hemifrån? - En kvantitativ studie om distansarbetets påverkan på lojalitet till sin organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ebba Folkesson; Stella Bouvin; [2023-09-07]
  Nyckelord :Covid-19; Distansarbete; Lojalitet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida arbetstagare inom tjänstemannasektorn upplevde en minskning i lojalitet gentemot sin arbetsgivare till följd av det obligatoriska distansarbetet som infördes under Covid-19 pandemin. Studien utgår från en definition av lojalitet som den anställdes vilja och engagemang i att hjälpa organisationen nå sina mål och tar avstamp i flera teorier kring den ömsesidiga skyldigheten som arbetsgivare och arbetstagare delar i att upprätthålla en god arbetsrelation. LÄS MER

 3. 3. FATTAR DU INTE BUSINESSEN SÅ KAN DU GÅ HEM

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hilma Hofström; Fredrik Esselin; [2023-09-07]
  Nyckelord :HR-chef; Inflytande; Ledningsgrupp; Roll;

  Sammanfattning : Syfte: HR skapar enligt forskningen ett värde i organisationer de verkar i. Det finns emellertid en splittring i litteraturen gällande HR-funktionens bidrag. Detta kan skapa en brist på inflytande för professionen och en ambivalent inställning till yrket bland personalvetarstudenter och yrkesverksamma inom HR. LÄS MER

 4. 4. Att tala utan att erkänna - En kvalitativ studie om användandet av neutraliseringstekniker inom ekonomisk brottslighet respektive våldsbrottslighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Klara Henrikson; Lisa Magnusson; [2023]
  Nyckelord :Neutraliseringstekniker; Ekonomisk brottslighet; Våldsbrottslighet; Tilltalad; Observation i rättssal; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kunskap om hur tilltalade i svenska rättegångar rationaliserar och förklarar sina handlingar har i begränsad mån identifierats i tidigare forskning på området neutraliseringstekniker. Komparativa studier på ämnet i svensk kontext har inte identifierats, vilket resulterar i begränsad kunskap om hur rationalisering av brottsliga handlingar ter sig mellan brottstyper i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Katalanska kvinnor skaffar barn senare än svenska kvinnor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jennifer Solorzano; [2023]
  Nyckelord :Barnafödande Medelålder Skaffa barn Katalonien Katalanska mödrar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Katalanska kvinnor skaffar barn senare än svenska kvinnor. Det ser vi i studier gjorda av SCB och INE. Medelåldern i Spanien är 32, medan den är 30 i Sverige. Syftet med denna studie är att lyssna på unga vuxna kvinnor som bor i Katalonien för att höra vad de har att säga om sitt eget liv och sina planer på att skaffa barn. LÄS MER