Sökning: "sociologi tematisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden sociologi tematisk analys.

 1. 1. En kvalitativ studie om den upplevda motivationen bland tjejer till att utöva idrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Emelie Borgstedt; [2021]
  Nyckelord :Self-determination theory; girls; sports; motivation; Självbestämmandeteori; tjejer; idrott; motivation;

  Sammanfattning : Sverige ligger i framkant när det gäller medlemsantalet i idrotts-och motionsföreningar samt jämställdhetsarbetet i förhållande till andra europeiska länder. Svenska tjejer i åldern 16–18 år ägnar sig åt fysisk aktivitet i mindre omfattning till skillnad från killarna. LÄS MER

 2. 2. Vad krävs för att leva drogfritt? En kvalitativ intervjustudie bland Anonyma Narkomaner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Stina Olsson; Simon Fagerström; [2021]
  Nyckelord :12-steg; Anonyma Narkomaner; Drogfri; Gemenskap; Motivation; Narkotikabruk; Social Sciences;

  Sammanfattning : Narkotikabruk leder ofta till skador på den fysiska och psykiska hälsan. Konsekvenserna av att bruka narkotika är bland annat försämrad impulskontroll, leversjukdomar, psykoser och ökad risk att dö i förtid. Därtill kan det råda svårigheter att sluta nyttja droger eftersom den missbrukande individen upplever abstinensbesvär. LÄS MER

 3. 3. ”Tiden räcker inte till… En olustig känsla överlag...” : En kritisk analys av föräldrars upplevelser av arbetssamhället

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Tim Hallbäck; Frida Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Labour; labour-society; criticism of labour; child perspective; preschool; one-dimensional paradigm; Arbete; arbetssamhället; arbetsnorm; arbetskritik; barnperspektiv; förskola; endimensionellt paradigm;

  Sammanfattning : Att barn spenderar sina dagar på förskolan medan föräldrarna lönearbetar tillhör vanligheten. Barns vistelsetid på förskolan står generellt i proportion till förälderns arbetstid. Förskolan är en plats för fostran och socialisation, och lönearbetet en möjlighet till självrealisation. LÄS MER

 4. 4. ''Jag är inte ett offer, utan typ en gudinna'' - En kvalitativ studie om vägen till att bli en etablerad kreatör på OnlyFans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johanna Nordström; [2021]
  Nyckelord :OnlyFans; avvikarkarriär; avvikande beteende; stigma; sexarbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ studie med syfte att undersöka kvinnliga kreatörers upplevelser av att erbjuda sexuellt innehåll på den digitala plattformen OnlyFans. Studien undersöker huruvida olika faser av en avvikarkarriär kan urskiljas i processen till att bli en etablerad kreatör på plattformen samt om kreatörerna upplever stigmatisering av sitt arbete och hur de i så fall hanterar stigmat. LÄS MER

 5. 5. "Det finns inga lyckliga slut inom svensk rap idag..."

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mariam Zaoujan; Shahed Athir Hadi; [2021]
  Nyckelord :Svensk rap; kriminalitet; distansering; gängkultur; stämpling; social identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Rapmusik har varit kontroversiell ända sedan musikgenren tog fart. Teman som våld, droger och aggression har varit teman som gestaltats i genren sedan långt tillbaka. LÄS MER