Sökning: "sociologiska ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden sociologiska ämnen.

 1. 1. Youth Aware of Mental Health, en utvärderande studie av det hälsofrämjande programmet YAM

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Carl Harris; [2021]
  Nyckelord :organisationssociologi; organisationskultur; process-utvärdering; ledarskap; effektivitet; relationssymboler.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det är numera allmänt känt att psykisk ohälsa blir allt vanligare bland barn och unga. För att motverka denna negativa trend görs samhälleliga satsningar i hälsofrämjande program. Youth Aware of Mental Health är ett sådant program, och verkar för att öka medvetenheten kring psykisk ohälsa och förebyggandet av suicid. LÄS MER

 2. 2. LÄRARES KOLLABORATIVA LÄRANDE En studie av förutsättningar för lärares kollaborativa arbete

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lena Göthe; [2020-03-09]
  Nyckelord :jämförande fallstudie; kollaborativt lärande; kollegialt lärande; lärgrupp; lärledare; processledarskap; skolutveckling; sociologisk nyinstitutionalism;

  Sammanfattning : Enligt forskning är den typ av kollegialt lärande som har positiva effekter på eleverslärande kollaborativt. Denna studie undersöker de strukturer som skapar förutsättningarför ett mer utvecklat respektive mindre utvecklat kollaborativt lärande. Detta i syfte attidentifiera det som gör att det faktiskt fungerar. LÄS MER

 3. 3. Den digitala feministiska rörelsen och dess påverkan på kvinnor : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser kring sexuellt ofredande efter #Metoo

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sara Tholcke; [2020]
  Nyckelord :#Metoo; sexuellt ofredande; symbolisk interaktionism; digitalaktivism;

  Sammanfattning : Att kvinnorörelser runt om i världen under årtionden har kämpat för att lyfta fram frågor på ett politiskt plan kring ojämlikhet mellan könen, kvinnomisshandel och sexualiserat våld mot kvinnor är ingen nyhet. Det är tack vare feminister och kvinnorörelsen som kvinnor har fått större utrymme och rättigheter i samhället (Thomsson, 2000). LÄS MER

 4. 4. Tre ansträngda system som försöker arbeta ihop : En kvalitativ studie om samverkan mellan tre centrala aktörer i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sophia Gyllenhammar; Venus Ojani; [2020]
  Nyckelord :Arbetslivsinriktad rehabilitering; samverkan; rehabiliteringsaktörer; professioner; arbetsförmåga;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine the collaboration structure and the division of responsibilities in the work-oriented rehabilitation between three central actors consisting of the Swedish Social Insurance Agency, occupational health care and the employer. The study highlights perceived shortcomings in collaboration and other problem areas in the rehabilitation work. LÄS MER

 5. 5. Folkbibliotekens läsecirklar för ungdomar : HBTQ-personers representationi litteraturvalet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elin Nordqvist; [2019]
  Nyckelord :Folkbibliotek; HBTQ; heteronormativitet; läsecirklar; läsfrämjande verksamhet; normkritik; queerteori; ungdomar;

  Sammanfattning : Titel:Folkbibliotekens läsecirklar för ungdomar: HBTQ-representation i litteraturvalet.Författare:Elin NordqvistInstitution:Sociologiska institutionen Handledare: Jonas LindahlFärdigställd:2020Sammanfattning:Syftet med uppsatsen var att undersöka i vilken grad som litteratur med centralt HBTQ-innehåll inkluderas i den litteratur som läses i läsecirklar för ungdomar. LÄS MER