Sökning: "sociologiska frågeställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 474 uppsatser innehållade orden sociologiska frågeställningar.

 1. 1. TAKK för hjälpen : Läsfrämjande och litteratur för grupper med särskilda funktionsnedsättningar ur ett biblioteksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Larsson; [2022]
  Nyckelord :Läsfrämjande; funktionsnedsättning; TAKK; bibliotek;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsasen är att undersöka hur bibliotek arbetar med läsfrämjande och litteratur för grupper med särskilda funktionsnedsättningar. Frågeställningarna jag använder mig av för att undersöka det här är: Hur arbetar bibliotek med läsfrämjande för grupper med särskilda funktionsnedsättningar? och Hur kan bibliotekarier bidra till att lyfta fram litteratur för grupper med särskilda funktionsnedsättningar. LÄS MER

 2. 2. Kommunala jämställdhetsplaner inom Stockholms län : En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hedda Johannesson Grenlöv; [2022]
  Nyckelord :Jämställdhet; jämställdhetsplan; diskurs; kritisk diskursanalys; policydokument; maktstruktur;

  Sammanfattning : Sverige anses i ett globalt perspektiv vara ett jämställt land. Arbetet med jämställdhet har länge genomsyrat kommunala arbetsplatser och strategier har utvecklats i syfte för att uppnå de nationella jämställdhetsmål som har instiftats av regeringen. LÄS MER

 3. 3. Boendesegregation innebär exkludering! : En kvalitativ studie om boendesegregation i Stockholmsförorter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Heba Alzien; Nooralsabah Alzien; [2022]
  Nyckelord :Boendesegregation; Utanförskap; Tillhörighet;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie där författarna utgått från en fenomenologisk metodansats. Syftet med denna studie är att skapa större förståelse för hur unga vuxna med turkisk eller iransk bakgrund uppfattar boendesegregationen i Stockholmsförorter. LÄS MER

 4. 4. Distansarbete - under en pågående pandemi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Layla Noroozy; Loucine Hakopian; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; Covid-19; Krav och kontroll; Övervakning; Gränsdragning; Flexibilitet; Hälsoeffekter.;

  Sammanfattning : Sedan pandemins utbredning (Covid-19) har distansarbetet orsakat stora förändringar inom den organisatoriska strukturen. Med de uppdaterade rekommendationerna har Folkhälsomyndigheten uppmuntrat företag och organisationer att förlänga hemarbetet för de anställda. LÄS MER

 5. 5. "De är uppväxta med de här sakernaoch tycker att vi lägger oss i …” : En studie om ansiktstäckande kläders påverkan på klientkommunikation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Kristoffersson; Pia Moisio; [2021]
  Nyckelord :Kommunikation; täckande klädsel; slöja; socialt arbete; våld i nära relation; särskilt utsatta grupper;

  Sammanfattning : Det är svårt att hitta svensk forskning om ansiktsdöljande klädsels effekter på kommunikationen mellan socialarbetare och klienter. Uppsatsen uppmärksammar en kunskapslucka i den sociologiska forskningen och ger läsaren en inblick i 46 svenska socialarbetares upplevelser av kommunikation med klienter bärande olika slags ansiktstäckande klädsel. LÄS MER