Sökning: "sociologiska teorier arbetsplats"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden sociologiska teorier arbetsplats.

 1. 1. Chefers bemötande av psykisk ohälsa inom sjukvården : En studie om chefers bemötande av psykisk ohälsa utifrån ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Alexzandra Backlund; Melinda Ghosal; [2020]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; sjuksköterskor; bemötande;

  Sammanfattning : Sjukvården är en arbetsplats med hög arbetsbelastning och risken att drabbas av psykisk ohälsa är stor. Många sjuksköterskor är medvetna om den påfrestande arbetsmiljön de arbetar i. Genom stöd från kollegor och vägledning i arbetet kan psykisk ohälsa förebyggas, och en mental hälsa främjas. LÄS MER

 2. 2. ATT ETABLERA GEMENSKAP I EN FÖRÄNDRAD ARBETSMILJÖ : En kvalitativ studie om aktivitetsbaserat arbetssätt ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Moa Björnbäck; Ellen Nylander; [2019]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserade kontor; Arbetstillfredsställelse; Produktivitet; Samhörighet;

  Sammanfattning : I takt med att teknologin utvecklas och arbetsmarknaden förändrats har nya, moderna kontorsutformningar utvecklats. En av dessa kontorsutformningar är det aktivitetsbaserade arbetssättet, som har kommit att bli en stigande kontorstrend på den svenska arbetsmarknaden(Allvin et al. 2006). LÄS MER

 3. 3. Är det okej att visa sig osäker på arbetsplatsen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sara Sjölander; [2018]
  Nyckelord :Normer; Trygghet; Osäkerhet; Skam; Sociala band; Otrygghet; Emotioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : Emotioner har studerats och varit viktiga för att förklara och förstå sociala händelser hos många av sociologins klassiker. Emotioner påverkar kvaliteten på relationen mellan människor och känslor kan både skapa avstånd som närhet till andra . Det finns en mängd olika emotioner som upplevs både positiva eller negativa. LÄS MER

 4. 4. Motivationsfaktorer på arbetsplatsen : En kvalitativ studie kring vad som får medarbetare att känna motivation på en arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elisabeth Ekström; Stephanie Melas; [2018]
  Nyckelord :Revisor; Motivation; Arbetstrivsel; Hygienfaktorer; Motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie var att undersöka hur arbetstagare upplever betydelsen av motivation på en arbetsplats. Vi var intresserade av vad som får arbetstagare att känna arbetstrivsel och vilka faktorer som påverkar arbestagare till att stanna kvar på en arbetsplats. LÄS MER

 5. 5. Kampen mellan reptilen och förnuftet : en småskalig utvärdering av ett program för en sund digital arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maria Linde; [2017]
  Nyckelord :Digital arbetsmiljö; digitalisering; smartphone; mobil; gränslöshet; multitasking; workfulness; policy; organisationsförändring; förändringsprocess; ledarskap; reptilhjärna; förnuft; hjärnforskning; stress; effektivitet;

  Sammanfattning : Fördelarna med ett digitalt och gränslöst arbetsliv är många, exempelvis är vi inte bundna till en specifik fysisk arbetsplats. Men det finns också gott om forskning som beskriver hur ett digitalt och gränslöst arbete påverkar oss människor negativt i form av skadlig stress. Däremot finns få förslag på förbättringar på området. LÄS MER