Sökning: "sociologiska teorier arbetsplats"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden sociologiska teorier arbetsplats.

 1. 1. Är det okej att visa sig osäker på arbetsplatsen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sara Sjölander; [2018]
  Nyckelord :Normer; Trygghet; Osäkerhet; Skam; Sociala band; Otrygghet; Emotioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : Emotioner har studerats och varit viktiga för att förklara och förstå sociala händelser hos många av sociologins klassiker. Emotioner påverkar kvaliteten på relationen mellan människor och känslor kan både skapa avstånd som närhet till andra . Det finns en mängd olika emotioner som upplevs både positiva eller negativa. LÄS MER

 2. 2. Motivationsfaktorer på arbetsplatsen : En kvalitativ studie kring vad som får medarbetare att känna motivation på en arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elisabeth Ekström; Stephanie Melas; [2018]
  Nyckelord :Revisor; Motivation; Arbetstrivsel; Hygienfaktorer; Motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie var att undersöka hur arbetstagare upplever betydelsen av motivation på en arbetsplats. Vi var intresserade av vad som får arbetstagare att känna arbetstrivsel och vilka faktorer som påverkar arbestagare till att stanna kvar på en arbetsplats. LÄS MER

 3. 3. Kampen mellan reptilen och förnuftet : en småskalig utvärdering av ett program för en sund digital arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maria Linde; [2017]
  Nyckelord :Digital arbetsmiljö; digitalisering; smartphone; mobil; gränslöshet; multitasking; workfulness; policy; organisationsförändring; förändringsprocess; ledarskap; reptilhjärna; förnuft; hjärnforskning; stress; effektivitet;

  Sammanfattning : Fördelarna med ett digitalt och gränslöst arbetsliv är många, exempelvis är vi inte bundna till en specifik fysisk arbetsplats. Men det finns också gott om forskning som beskriver hur ett digitalt och gränslöst arbete påverkar oss människor negativt i form av skadlig stress. Däremot finns få förslag på förbättringar på området. LÄS MER

 4. 4. En liten bit av livet. : En kvalitativ studie om Arbetsvärde bland dagens unga arbetskraft.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mattias Isholt Torneus; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport undersöker vilken plats ett arbete har i en den unga arbetskraftens liv och vilka delar som är viktiga på en arbetsplats. Empirin består av kvalitativ data som samlats in via semistrukturerade intervjuer på ett IT-företag i Sverige. LÄS MER

 5. 5. "Det är väldigt många bollar i luften" : - Kvalitativ studie med fokus på hur socialsekreterare resonera kring arbetsbelastningen på deras arbetsplats.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Lendita Berisha; Jessika Lindhe Escobar; [2016]
  Nyckelord :workload; improve; manage; meaningful; organization; social worker.; arbetsbelastning; förbättring; hantera; meningsfull; organisation; socialsekreterare.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka aspekter i socialsekreterarnas yrkesutövning iorganisationen som de upplever bidrar till hög arbetsbelastning, hur de beskriver att de hanterarden och eventuellt förbättrar sin egen arbetssituation och vilka arbetsfaktorer de upplever sommeningsfulla och som gör att de fortfarande arbetar kvar inom socialtjänsten. För att besvarastudiens syfte använde vi oss av en kvalitativ forskningsansats i form av semistruktureradeintervjuer. LÄS MER