Sökning: "sociologiskt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade orden sociologiskt perspektiv.

 1. 1. Kvinnor med adhd och deras minnen av sin skolgång och psykiska hälsa! En intervjustudie med narrativ ansats ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Fanny Hesslegård; Josefine Karlsson; [2024-02-15]
  Nyckelord :ADHD; adhd; psykisk ohälsa; specialpedagogik; sociologiskt perspektiv; specialpedagogiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på kvinnor med adhd (som är en förkortning av attention deficit hyperactivity disorder) och deras minnen av sin skolgång och psykiska hälsa. Metoden är kvalitativ och har en narrativ ansats i analys och intervjuer. Intervjuerna genomfördes med vuxna kvinnor med diagnostiserad adhd. LÄS MER

 2. 2. Lärares arbete med genusperspektiv på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristina Hellqvist; Daniel Rydberg; [2023-10-26]
  Nyckelord :Genus; kön; genusperspektiv; fritidshem; könsnormer; queerteori; pojkar; flickor; lärare; elev; relationellt perspektiv; könsroller.;

  Sammanfattning : Ur ett sociologiskt perspektiv formas våra kön i sociala och kulturella sammanhang. Enligt läroplan för svenska fritidshem ska lärare motverka stereotypiska könsnormer och diskriminering, samt utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska de begränsande könsnormerna. LÄS MER

 3. 3. Utbildningskapitalet, gymnasievalet och de högpresterande eleverna, Om varför högpresterande elever väljer bort samhällsvetenskapligt program

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Judith Wagersten; [2023-06-15]
  Nyckelord :högpresterande elever; gymnasieval; samhällsvetenskapsprogrammet; kulturellt kapital; habitus;

  Sammanfattning : I samband med den obligatoriska grundskolans slut vid 15–16 års ålder gör svenska ungdomar sitt gymnasieval. Då förväntas individen fatta ett första beslut om sin kommande karriär. En elevgrupp vars gymnasieval sticker ut är gruppen med synnerligen höga betyg. LÄS MER

 4. 4. Att motverka segregation - Ett sociologiskt perspektiv av Göteborgs Stads strategier för att bemöta segregation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/ Sociologiska institutionen

  Författare :Rebecca Lindberg; [2023-05-29]
  Nyckelord :Segregation; Vulnerable areas; Social class; Racialization; Self-otherification; Stigma; Discrimination; National directives; Local directives;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out how the city of Gothenburg defines segregation and the presented solutions for counteracting the problem. The sub-purpose aims to understand how the strategies are influenced by national directives. LÄS MER

 5. 5. Den splittrade synen på zonen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maja Olivia Arvidsson; Wilma Fahlén; [2023]
  Nyckelord :Visitationszon; beskrivande analys; Danmark; Nørrebro; stop-and-search zones; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka vilka argument de boende i Nørrebro tillämpar i förhållande till användningen av visitationszoner i Danmark, samt hur dessa argument kan tolkas utifrån relevanta sociologiska teorier och tidigare forskning. Bakgrunden till studien är det eventuella införandet av visitationszoner i Sverige och den diskussion som uppstått angående dess effektivitet i arbetet med att motverka våldsbrott. LÄS MER