Sökning: "sociomateriellt perspektiv"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden sociomateriellt perspektiv.

 1. 1. Barns möten med digitala verktyg i förskolan : Ett aktionsforskningsprojekt med sociomateriellt perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Tove Del Gaiso; [2018]
  Nyckelord :digital tools; preeschool; action research; sociomaterial theory; intra-actions; digitala verktyg; förskola; aktionsforskning; sociomateriell teori; samhandlingar;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att genomföra och följa ett aktionsforskningsprojekt på en förskola. Projektet har som ansats att förändra och utveckla arbetet med digitala verktyg på förskolans yngrebarnsavdelning med barn 1–3 år. LÄS MER

 2. 2. Övergång från fysiska till virtuella hybridmöten ur ett sociomateriellt perspektiv : En fallstudie som utforskar teknologins möjligheter och hinder under möten medvirtuell närvaro

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Karin Bjur; Hilda Furuberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dancing Agencies in Structures of Verification Exploring Compliance Through a Lens of Sociomateriality

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jonas Magnusson; Edvard Åkerberg; [2017-09-14]
  Nyckelord :Compliance; Auditability; Agency; Sociomateriality; Materiality; Routines; Imbrication;

  Sammanfattning : Den nuvarande litteraturen inom compliance och regulativa mekanismer erbjuderen mängd olika koncept kring hur vi byggt upp strukturer kring granskning ochverifiering. Ändå så har för få fokuserat på vad det verkligen producerar. Detta ärsynd då vi idag ser en ökning av regulativa mekanismer och granskning i allabranscher. LÄS MER

 4. 4. Målande språk -bildskapande som länk i möten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lisa Camnerin; Maria Trulsson; [2015]
  Nyckelord :bildskapande; förskola; samspel; samtal; sociomateriellt perspektiv; relationell materialism;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien är att undersöka och analysera samtalsämnen som kommer upp under bildskapande aktiviteter i förskolan, samt relationen mellan barn-bildmaterial och förskollärare-bildmaterial inspirerade av ett sociomateriellt perspektiv. Då den forskning vi läst mest handlar om den färdiga produkten inom bildskapande aktiviteter vill vi inrikta oss på samtal under bildskapande aktiviteter. LÄS MER