Sökning: "socionom egenskaper"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden socionom egenskaper.

 1. 1. Så bör du vara : En kvantitativ studie av vilka etiska egenskaper socionomstudenter anser är viktiga i socionomens yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Josefin Andersson; Malin Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Etiska egenskaper; Dygder; Socionom; Socionomstudenter; Yrkesroll; Det dramaturgiska perspektivet; Dygdetik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur socionomstudenter anser att socionomen bör vara i sin yrkesroll. Detta gjordes genom att studenterna fick ta ställning till tjugotvå olika etiska egenskaper. LÄS MER

 2. 2. Kunskapen, professionen och makten – En kvalitativ studie om socionomens villkor och förutsättningar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tanja Jääskeläinen; [2013-08-13]
  Nyckelord :Kunskap; profession; makt och socionom; Knowledge; profession; power and social worker;

  Sammanfattning : My main purpose with this study is to investigate how the social worker relates to knowledge, power and profession. From this purpose has also the concept “to be a social worker” emerged.The study is based on a qualitative study and consists of semi-structured interviews with seven social workers from different fields of expertise. LÄS MER

 3. 3. Att vara eller bli? Om examination om självkännedom och empatisk förmåga hos socionom-, lärar- och läkarstudenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ester Andersson; [2013-04-23]
  Nyckelord :Högskoleundervisning; examination; socionomprogrammet; lärarprogrammet; läkarprogrammet; pastoralmakt;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka och jämföra hur tre socionom-, lärar-, och läkarprogram konkretiserarExamensordningens (Högskoleförordning 1993:100, bilaga 2) krav att studenten för examenmåste ”visa självkännedom och empatisk förmåga”. Frågan ställs också hur dessa egenskaperformuleras som fasta eller utvecklingsbara hos studenterna. LÄS MER