Sökning: "socionom"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade ordet socionom.

 1. 1. “Juste, fasen – jag läste ju socionomprogrammet!“ – En kvalitativ studie om nyexaminerade socionomers professionsidentitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Fanny Björck; Ellen Arnetorp; [2022]
  Nyckelord :professional identity; social worker; social work program; professionsidentitet; socionom; socionomprogrammet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Swedish social workers are generalists and on the broad field of work are often employed with different titles. The profession of social workers is therefore considerably difficult to define. LÄS MER

 2. 2. Det (o)manliga sociala arbetet : En litteraturöversikt kring män, maskulinitet och deras positioner inom socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Edvin Eldelid; Ian Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :men; social work; female-dominated profession; masculinity; social worker; hegemonic masculinity; män; socialt arbete; kvinnodominerat yrke; maskulinitet; socionom; hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad forskningen säger om mäns positioner i socialt arbete samt hur genus påverkar yrkesutövningen. Studiens metod är en allmän litteraturöversikt och dess empiriska material består av elva vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 3. 3. Barnrättsperspektiv i vårdnadsmål vid risk för separationsvåld eller så kallat ”eftervåld” : En studie om rättens avvägning mellan skydd för barn och barns rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lynette Chavez Lupe; Stina Falk; [2022]
  Nyckelord :Separation violence; post-separation violence; exposed to violence; exposed violence; post divorce; children in domestic violence; post divorce parenting; child rights perspective; custody cases; custody disputes; best interest of the child; the child s claim; intimate partner violence; IPV; child affected; family conflict; family dispute; court of appeal; witnessing violence; victim of violence; family violence; child rights; children s rights; custody battle; post separation; post-separation dispute; domestic violence; domestic violence after separation; false allegations; false allegations in custody battle; parental alienation; family violence; separation assault involving children; Separationsvåld; eftervåld; barnrättsperspektiv; vårdnadsmål; vårdnadstvister; barnets bästa; barnets utsaga; barnperspektiv; våld i nära relationer; vårdnadsmål; socionom; socialt arbete; familjerätt; barnrätt; diskursanalys; kvantitativ innehållsanalys; separation; familjekonflikt; barnets vilja; umgängessabotage; föräldraalienation; samarbetssvårigheter; vårdnadskonflikt; barnets påverkan; barnkonventionen; föräldrabalken; risk för eftervåld; risk för seprationsvåld; hovrättsdomar; bevittna våld; våldsutövare; använda barn som redskap; använda barn som verktyg; falska uppgifter; falska uppgifter om våld; uppgifter om våld; falska anklagelser vårdnadstvister; falska anklagelser; föräldraalienation; våld i hemmet; våld i nära relationer; umgängesrätt; gemensam vårdnad; vårdnad; boende; umgänge; våldsutsatt; hovrätten; föräldrarätt;

  Sammanfattning : It's a misconception that those who leave a violent relationship are safer than those who stay. For those who have children with their perpetrator there is an increased risk for post-separation violence (Fleury, Sullivan & Bybee, 2000). LÄS MER

 4. 4. Teknik, stress eller frihet? : En kvalitativ studie om teknikstress och digitalisering inom socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Andreas Kaukola; [2022]
  Nyckelord :Socionom; socialt arbete; teknikstress; digitalisering;

  Sammanfattning : This study examines the phenomenon of technostress and digitization in the profession of social work, which is about the stress and frustration that can occur when using digital tools at work. The study is based on six semi-structured interviews with social workers from different parts of the country of Sweden. LÄS MER

 5. 5. “Det är ju ett faktum att arbetsbelastningen är galen liksom!” - En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Julia Carnebrant; [2022]
  Nyckelord :Socionom; Socialtjänsten; Psykosocial arbetsmiljö; Stress; KASAM; Byråkrati; Social Sciences;

  Sammanfattning : På senaste tiden har allt mer medial uppmärksamhet riktats mot den problematiska arbetsmiljön i flera delar av välfärden, inte minst för socialsekreterarna. Det talas om för hög arbetsbelastning och personalomsättning, och för låg personalstyrka och lön. LÄS MER