Sökning: "socionom"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet socionom.

 1. 1. Socionomers syn på bemötande i relation till unga vuxna - En kvalitativ studie av socialt arbete i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Abdalla Mohammed Hussein; [2020]
  Nyckelord :Approach; Young adults; Social worker; Social work; Qualitative research; Professionethic; Duthyetic; Virtueethic;

  Sammanfattning : ”Socionomers syn på bemötande i relation till unga vuxna”. En kvalitativ studie av socialt arbete i Malmö. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socionomprogrammet, 2020. LÄS MER

 2. 2. Socialarbetares upplevda kompetens i arbete med ungdomar som säljer sexuella tjänster

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Samuel Rydin; Andreas Lundell; [2020]
  Nyckelord :Youth; Selling sexual services; Organizational perspective; Social work; Social worker; Ungdomar; Sälja sexuella tjänster; Organisationsperspektiv; Socialt arbete; Socialarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med den aktuella studien är att undersöka socialarbetares attityder, erfarenheter och kompetens i arbetet med pojkar, flickor och icke-binära, under 18 år, som säljer sexuella tjänster. Studien ämnar också undersöka hur bekväma socialarbetarna är att arbeta med frågan. LÄS MER

 3. 3. Att vara vigd åt socialt arbete : En kvalitativ intervjustudie om vigningens betydelse med diakoner i Svenska kyrkan

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Benjamin Scherer; [2020]
  Nyckelord :Deacon; Diakonia; Ordination; Consecration; Social work; Social worker; Diakon; Diakoni; Vigning; Socialt arbete; Socialarbetare; Socionom;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse det kan ha för diakoner i Svenska kyrkan att vara vigd åt sitt uppdrag. Inom ramen för studien genomfördes nio kvalitativa forskningsintervjuer med diakoner från fem olika församlingar i Stockholms stift. LÄS MER

 4. 4. Från generalistutbildning till specifik yrkesroll : En kvalitativ studie om yrkesverksamma socionomers upplevelse av övergången från utbildning till yrkesverksam

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jonna Törnlund; Marie Svensson; Eveline Westberg; [2020]
  Nyckelord :yrkesverksam; student; generalistutbildning; socionom; profession; identitet;

  Sammanfattning : Socionomutbildningen är idag en generalistutbildning som ska förbereda socionomstudenter inför ett komplext yrke med många yrkestitlar. Övergången från student till yrkesverksam kan för många vara en utmaning då bilden av socialt arbete som skapats under studietiden inte överensstämmer alltid med verkligheten. LÄS MER

 5. 5. Självskadebeteende : En studie om hur yrkesprofessionella påverkas känslomässigt av att möta människor som har ett självskadebeteende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Marija Dimitrijevic; Dora Sisarica; [2020]
  Nyckelord :Self-harm; social work; support; collegial support; education; guidance; emotional impact; secondary trauma; Självskadebeteende; socialt arbete; stöd; kollegialt stöd; handledning; utbildning; känslomässig påverkan; sekundär traumatisering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur yrkesverksamma påverkas känslomässigt av att arbeta med människor som har ett självskadebeteende. Det som undersöks är hur de själva uppfattar att de påverkas samt hur de hanterar sina känslor i möten med dessa människor. Studien är av kvalitativ ansats med en hermeneutisk utgångspunkt. LÄS MER