Sökning: "socionomer"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade ordet socionomer.

 1. 1. "Skulle man lyfta bort den pusselbiten så finns ändå ett tusenbitars kvar." En kvalitativ studie om behandlande socionomers upplevelser av att arbeta med ensamkommande ungdomar som använder droger.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Wilén; [2020-04-27]
  Nyckelord :ensamkommande ungdomar; socionomer; erkännande; drogbehandling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka och analysera socionomers upplevelser av att arbeta behandlande med ensamkommande ungdomar som använder droger. Av intresse var att synliggöra de professionellas upplevelser av sina egna förutsättningar att arbeta med gruppen, samt deras upplevda bild av vilka behov de ensamkommande ungdomarna har i behandlingen mot drogfrihet. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap och motivation inom socialt arbete : En kunskapsöversikt

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rosanna Ekman Lothian; [2020]
  Nyckelord :leadership; motivation theory; social work; management;

  Sammanfattning : Socionomer arbetar i komplexa förhållanden med begränsade resurser, hög arbetsbelastning och rutiner utformade utifrån lagstiftning. Chefer inom socialt arbete bär ansvar för budget, utförandet av insatser men även att bedriva arbetsmiljöarbete. LÄS MER

 3. 3. Fysisk kontakt i mötet med barn : Tankar och upplevelser från socionomer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete; Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Ida Afvander; Pauline Schneberger; [2020]
  Nyckelord :Fysik kontakt; beröring; barn; socionomer; etik och moral;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som utgår från socionomers egna upplevelser och tankar kring fysisk kontakt i mötet med barn som klienter. Syftet med studien är att bidra med fördjupad förståelse inom detta ämne. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation och yrkesidentitet : en kvalitativ studie om socionomer inom socialtjänsten och deras yrkesidentitet kopplat till den mediala rapporteringen

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Malin Pamp; Victoria Grahn Sherin; [2020]
  Nyckelord :Massmedia; Socialt arbete; Socialtjänsten; Socionomer; Diskurs; Systemteori; Socialkonstruktivism; Yrkesidentitet;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine if the occupational identity of social workers is affected by mass media and their coverage. We have completed six semi structured interviews with social workers who work in the Swedish social services. An interview guide was designed with four main issues that was used as a template during the interviews. LÄS MER

 5. 5. Socialarbetares upplevda kompetens i arbete med ungdomar som säljer sexuella tjänster

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Samuel Rydin; Andreas Lundell; [2020]
  Nyckelord :Youth; Selling sexual services; Organizational perspective; Social work; Social worker; Ungdomar; Sälja sexuella tjänster; Organisationsperspektiv; Socialt arbete; Socialarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med den aktuella studien är att undersöka socialarbetares attityder, erfarenheter och kompetens i arbetet med pojkar, flickor och icke-binära, under 18 år, som säljer sexuella tjänster. Studien ämnar också undersöka hur bekväma socialarbetarna är att arbeta med frågan. LÄS MER