Sökning: "socker undersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden socker undersökning.

 1. 1. Motsägelsefullt hälsobudskap inom idrotten?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Matilda Karlsson; Olivia Nilsson; [2018-08-15]
  Nyckelord :idrottsanläggning; livsmedelsutbud; näringstäthet; nordiska näringsrekommendationer; café;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet- KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Agneta SjöbergExaminator: Mia PrimAntal sidor: 37Termin/år: Vt 2018Examinator: Mia Prim.... LÄS MER

 2. 2. Konsumenters attityd till olika kvalitetsaspekter av vegetariska alternativ till köttfärs

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Stephanie Holt; Sophia Sandberg Råhlander; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med att befolkningsmängden i världen ökar har frågan väckts om huruvida jordens resurser ska räcka till att föda alla dess invånare. Alternativ till proteinkällor undersöks i olika länder och att ändra kostvanor från att vara omnivorer till att äta en mer växtbaserad diet, skulle kunna ha stora fördelar för jordens resurser och även hälsofördelar för individen. LÄS MER

 3. 3. From Waste to Bioethanol - A Feasibility Study on Animal Bedding

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Ajsa Hodzic; Desirée Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Bioethanol; Biofuels; Second generation bioethanol; Animal Bedding; Fermentation; SSF; SSCF; Lignocellulose; Chemical Engineering; Kemiteknik; Bioteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : For the year 2020, the European Union has set common goals to aim for regarding the environment. One of them being to reduce the green house gas (GHG) emissions by 20 percent. The world population is increasing, consequently increasing the demand for energy and food. LÄS MER

 4. 4. En undersökning av fluktuationer av BOD7 i industriavloppet hos Coca-Cola Enterprises anläggning i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Andreas Bainetas Rosendahl; [2016]
  Nyckelord :BOD7; CODcr; avloppshantering; Coca-Cola; socker;

  Sammanfattning : Stockholm Vatten har sedan januari 2014 infört en avgift på biokemiskt syreförbrukande ämnen (BOD) som släpps ut av industriella processer. Obehandlat kan BOD ha syretärande effekter på recipienten och således påverka akvatiskt liv om mottagaren är en sjö eller ett vattendrag. LÄS MER

 5. 5. An investigation of new markets for the bagasse in Cuban sugar mills

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Emanuel Onoszko; Mattias Hallersbo; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Historically, the production and exportation of sugar have been of immense significance for Cuba and although sugar remains to be the product of most vitality in the mills the diversification of sugar cane usage is now of a greater extent. This development has resulted in an increased production and consequently the mills provide by-products in a more considerable degree. LÄS MER