Sökning: "sockerskatt"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet sockerskatt.

 1. 1. Dubbel moms på sockerrika produkter. Svaret på Sveriges hälsoproblem?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Johansson; [2019]
  Nyckelord :Sockerskatt; Övervikt; Fetma; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper examines how sugar tax effects the prevalence of overweight and obesity. How great price increase which is needed to reduce sugar consumption to recommended levels is also calculated. The Swedish population consumes on average 44% more sugar than the recommended level. LÄS MER

 2. 2. Sockerskatts påverkan på barnfetma : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Josefin Wennlo; [2018]
  Nyckelord :children; obesity; sugar tax; calorie intake; public health; barn; fetma; sockerskatt; kaloriintag; folkhälsa;

  Sammanfattning : Inledning: Många barn får i sig mycket mer socker än det rekommenderade dagliga intaget. Enligt Världshälsoorganisationen är idag 381 miljoner barn drabbade av övervikt eller fetma. LÄS MER

 3. 3. Skatter som instrument för implementering av politiska beslut

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marcus Svensson; Axel Fredlund; [2017]
  Nyckelord :Sockerskatt; Danmark; Mexiko; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this paper we examine the effects of the sugar tax. What makes it work? We have chosen to compare two cases where the tax has had different outcomes. In Mexico and Berkeley, the sugar tax has reduced consumption of sugar-sweetened products, but this is not the case in Denmark. LÄS MER

 4. 4. En sötare skatt - kan en sockerskatt bli verklighet i Sverige?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Antonia Eriksson; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; sockerskatt; punktskatter; punktskattedirektivet; konsumtionsskatter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste åren har den svenska sockerkonsumtionen debatterats flitigt i media. Att Sverige skulle införa en sockerskatt för att minska den höga konsumtionen har föreslagits av såväl akademiker som politiker. Trots att ett införande av en svensk sockerskatt har föreslagits i en rad riksdagsmotioner, har dessa avslagits gång på gång. LÄS MER

 5. 5. Konsumtionsreducering av sockerrika varor i Sverige : En nationalekonomisk studie om skatter och dess inverkan på konsumtion

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Siri Blomstedt; Christian Ekdahl; [2015]
  Nyckelord :priselasticitet; skatt; socker; konsumtion;

  Sammanfattning : Enligt Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR) bör det dagliga sockerintaget reduceras till ungefär 45 gram per person. I dag förbrukar den genomsnittliga svensken 109 gram socker dagligen vilket kräver en reducering på 59 procent. LÄS MER