Sökning: "sofia alm"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden sofia alm.

 1. 1. Upphandlad demokrati : hur bibliotekens demokratiska uppdrag tolkas och görs på privat drivna folkbibliotek

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Sofia Berg; [2018]
  Nyckelord :Eng: ALM; public libraries; privatised public libraries; democracy; The Public Sphere; Jürgen Habermas; library act; the aim of public libraries Sve: ABM; folkbibliotek; privat drivna folkbibliotek; demokrati; den offentliga sfären; bibliotekslag; bibliotekens ändamål; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Public libraries in Sweden have a tradition of being run by public sector in each municipality. However, in the last twenty years there have been changes in culture politics and society, which have resulted in some public libraries now being run by the private sector. LÄS MER

 2. 2. Studie- och yrkesvägledares hälsofrämjande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Axelsson; Sofia Alm; [2017]
  Nyckelord :Elevhälsan; Grundskolan; KASAM; Konstruktivistisk vägledning; Studie- och yrkesvägledning; Hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka studie- och yrkesvägledares hälsofrämjande arbete. Våra frågeställningar som vi lutat vår studie mot har varit: På vilket sätt arbetar studie- och yrkesvägledare i grundskolan hälsofrämjande i det enskilda arbetet? Vilka hälsofrämjande insatser anser studie- och yrkesvägledare i grundskolan att de kan bidra och bidrar med genom elevhälsan? För att ta reda på detta valde vi att intervjua utbildade studie- och yrkesvägledare verksamma i grundskolan. LÄS MER

 3. 3. Dukning : Påverkan och förväntningar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Sofia Fugett- Persson; Victor Alm; [2017]
  Nyckelord :Dukning; Estetiska kompositionsbegrepp; Förväntning; Bordsdekoration;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av informationsutbyte vid konsolidering och de-konsolidering av stora mängder god

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Granlund; Linnea Alm; Sofia Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Information exchange; transport; consolidation; de-consolidation; HCT; interoperability; Informationsutbyte; transport; konsolidering; de-konsolidering; HCT; interoperabilitet;

  Sammanfattning : Vid en hypotetisk torrhamn i Viared där HCT-fordon förväntas användas kommer bådekonsolidering och de-konsolidering att förekomma. Den ökade kapacitet som är möjlig attlasta på ett HCT fordon, jämfört med ett normalt fordon, bidrar till att det är mer gods somska de-konsolideras vid ankomst till terminal. LÄS MER

 5. 5. Pedagogisk dokumentation som verktyg i förskolan : Barns delaktighet i pedagogisk dokumentation utifrån Reggio Emilia filosofin.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Alm; [2016]
  Nyckelord :Pedagogisk dokumentation; Reggio Emilia; utforskande arbetssättet; förskola; barns delaktighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER