Sökning: "sofia eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade orden sofia eriksson.

 1. 1. Direct to Consumer Business Model : Establishing Guidelines for Online D2C Customer Experience

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Sofia Hillerborn; Maja Eriksson; [2022]
  Nyckelord :D2C Business Model; Decision-making Process; E-Commerce; Online Customer Experience;

  Sammanfattning : The main objective of this study was to contribute to direct-to-customer (D2C) companies on the Swedish market by establishing guidelines. Despite the growing use of the model, there is meager research of its success factors. Through the investigation of the apparel and aligned industry, customer insights of components were collected. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskors vårdande kommunikation i preanestesifasen : En Fokuserad etnografi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Omvårdnadsforskning

  Författare :Annika Eriksson Borg; Sofia Bohlin; [2022]
  Nyckelord :Vårdande relation; vårdande kommunikation; personcentrerad vård; anestesisjuksköterska; etnografi;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund – Vårdande kommunikation är komplext och viktigt att studera eftersom den kan påverka vårdens kvalitet och patientens upplevelse av kvalitet. Syfte - Syftet med denna studie är att beskriva anestesisjuksköterskors vårdande kommunikation med patienter i preanestesifasen Metod – Metoden var kvalitativ, induktiv och beskrivande fokuserad etnografi. LÄS MER

 3. 3. ”När det är grupparbete får man prata med varandra, och de’. När man är ensam så blir det lite svårt om man fastnar nånstans" : En kvalitativ studie om språkutvecklande arbetssätt i ämnet engelska i grundskolans senare del

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Eriksson; Linda-Marie Gabrielsson; [2022]
  Nyckelord :andraspråk; delaktighet; inkludering; språkutvecklande undervisning; språklig sårbarhet; transpråkande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ”Det viktigaste vi odlar är relationer…” : En enkätundersökning av koloni – och odlingslottsmedlemmars upplevelser av hållbarheteffekter kopplat till odling

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Sofia Eriksson; [2022]
  Nyckelord :social hållbarhet; koloniträdgårdar; odlingslotter; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine the purpose and experience of cultivation in allotment gardens and cultivation plots in Umeå. This with focus on effects linked to social sustainability. LÄS MER

 5. 5. Improvements in inventory and effective warehouse management in a production company

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Sofia Münt Eriksson; Petter Nilsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER