Sökning: "sofia granström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden sofia granström.

 1. 1. ”Nu är det slut på Stockholmsfixeringen” En kvantitativ innehållsanalys av mediernas rapportering av regeringens beslut att flytta myndigheter från Stockholm.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sofia Bednarek; Frida Granström; [2018-09-07]
  Nyckelord :Stockholm; urban; landsbygd; periferi; centrum; media; diskurs; Stockholm; urban; rural; periphery; centre; media; discourse;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is an analytical quantitative content analysis of the media's reporting ofthe Swedish government's decision to move several authorities from Stockholm to other partsof the country. The main purpose of the study was to examine the media's approach and discourse in the articles, and to find out whether there is a norm, that the media is taking a Stockholm-point-of-view in the reporting. LÄS MER

 2. 2. Unga konsumenters kunskaper och beteende inom 3R-principen : med fokus på återvinning och återanvändning av kläder.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alicia Granström; Sofia Persson; [2018]
  Nyckelord :3R principle; circular economy; consumption behaviour; young consumers; 3R-principen; cirkulär ekonomi; konsumtionsbeteende; unga konsumenter;

  Sammanfattning : Svenskar slänger över 7,5 kg kläder per år i hushållsavfall och 60 procent av dessa plagg är hela och skulle kunna återanvändas. Det nuvarande linjära systemet som utnyttjar jordens resurser och producerar produkter som sedan kasseras, bidrar till bland annat stora mängder avfall och utarmning av naturresurser. LÄS MER

 3. 3. From Boring Boxes to Beautiful Cost-Effective Houses : A study about housing development and exterior architectural preferences

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Rebecca Granström; Sofia Wahlström; [2017]
  Nyckelord :exterior architecture; housing development; multifamily houses; aesthetics; environmental psychology; residential area; exteriör arkitektur; bostadsutveckling; flerfamiljshus; estetik; miljöpsykologi; bostadsområde;

  Sammanfattning : The last time Sweden did face a major housing shortage was during the 1960’s. As a solution to the housing shortage, The Million Homes Programme was initiated. The programme did manage to get rid of the housing shortage, but has received a lot of criticism concerning its architecture and environment since its completion. LÄS MER

 4. 4. Crossing borders and Building bridges : Young women in peacebuilding

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Granström; [2016]
  Nyckelord :peace building; Identity; gender; antagonism; age;

  Sammanfattning : This qualitative, interpretative, interview study is conducted with six young femaleKosovar-Albanian and Serbian participants from a peacebuilding, dialogue andtraining program called Young Women’s Peace Academy. It aims at answering whatmade the young women who participated so “successful” in breaking antagonism, inspite of the tensions that exist in the post-conflict society they live in. LÄS MER

 5. 5. Lärares syn på anmälningsplikten : en kvalitativ studie som belyser lärares tankar kring anmälningsplikten då misstanke finns att ett barn far illa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Isabell Granström; Sofia Högberg; [2011]
  Nyckelord :anmälningsplikten; barn som far illa; lärare; socialtjänsten; rollteori; utvecklingsekologi;

  Sammanfattning : Titel: Lärares syn på anmälningsplikten. Valet av ämne till detta examensarbete väcktes bland annat genom samhällsdebatter där det ofta framkom vikten av att uppmärksamma barn som far illa i ett tidigt skede i livet. Examensarbetet fokuserar på anmälningsplikten mellan skola och socialtjänst. LÄS MER