Sökning: "sofia johansson örebro"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden sofia johansson örebro.

 1. 1. En ständig oroVuxna patienters upplevelser av att leva med IBS

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Hydén; Daniel Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Proaktiv Interferens i Arbetsminnet:Åldersskillnader och Kopplingen till Negativa Tankar

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Oskar Johansson; Sofia Robertson; [2020]
  Nyckelord :working memory; proactive interference; aging; worry; rumination; arbetsminne; proaktiv interferens; åldrande; oro; ruminering;

  Sammanfattning : Proaktiv interferens (PI) uppstår när äldre, irrelevant minnesinformation stör nyinlärning ellerframplockning av relevant information. PI påverkas av faktorer som familjaritet ochinkodning av kontextuell information. LÄS MER

 3. 3. “MAN KAN SE MYCKET NÄR DE ÄR SMÅ OM MAN HAR DE ÖGONEN” : Så beskriver förskollärare sina upplevelser av normbrytande beteenden och sin kunskap om risk och- skyddsfaktorer bland barn.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofia Johansson; Delila Kadric; [2019]
  Nyckelord :normbreaking behavior; risk factors; protective factors; preschool teachers; evidence based practice; normbrytande beteende; riskfaktorer; skyddsfaktorer; förskola; förskollärare; evidens baserad praktik;

  Sammanfattning : Studiens syfte att få fördjupad kunskap om hur förskollärare upptäcker och praktiskt arbetar med normbrytande beteende hos barn, samt vilken kunskap de upplever att de har om risk- och skyddsfaktorer som en del i detta arbete. För att besvara studiens syfte tillämpades en kvalitativ metod där semistrukturerade djupintervjuer genomfördes med 13 förskollärare. LÄS MER

 4. 4. Djur i demensvård

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Svensén; Ylva Johansson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vad vore en studentkår utan studenter? : En komparativ studie mellan Karlstad Studentkårs och Örebro Studentkårs arbete med extern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Sofia Johansson; Stina Öst; [2013]
  Nyckelord :Extern kommunikation; strategisk kommunikation; medieval; presskontakter; profilering;

  Sammanfattning : This study aims to compare how Karlstad Student Union and Örebro Student Union are working with their external communications in order to reach existing and potential members. By comparison, we looked for similarities and differences in how these student unions work with media mix, press contacts, goals, profiling and strategies. LÄS MER