Sökning: "sofia nithenius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sofia nithenius.

  1. 1. Hållbarhetsredovisning - varför regleras det för svenska statliga företag?

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Lina Andersson; Sofia Nithenius; [2009-01-29]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem; Den svenska staten har tidigare beslutat att de statliga företagen skall ligga i framkant och vara föredömen i allt sitt arbete. I arbetet mot en hållbar utveckling har inte detta varit fallet och det beslutades därför, år 2007, att från och med 2008 skulle alla de statliga företagen publicera en hållbarhetsredovisning. LÄS MER