Sökning: "sofia"

Visar resultat 16 - 20 av 5657 uppsatser innehållade ordet sofia.

 1. 16. När träning blir ett beroende : En litteraturstudie om riskfaktorer för träningsberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Anna Häggqvist; Sofia Nilsson; [2022]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; utseendekultur; ohälsa; sociala medier; överträning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien var att kartlägga riskfaktorer för utvecklandet av träningsberoende hos motionärer.Metod: En strukturerad litteraturöversikt genomfördes för att sammanställa tidigare forskning och på så sätt skapa en bred överblick över området. LÄS MER

 2. 17. Har Försvarsmakten vad som krävs?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Elmehed Ström; [2022]
  Nyckelord :Job embeddedness; Herzbergs tvåfaktorsteori; frivilliga avgångar; specialistofficerare; Försvarsmakten; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This case study seeks to understand why non-commissioned officers (NCOs) in the Swedish armed forces decides to leave the organization. The study uses two different theories; Herzbergs two factor theory which focus on work motivation and a theory called Job embeddedness which tries to explain voluntary turnovers and what makes employees stay or leave. LÄS MER

 3. 18. Barns språkutveckling : En kvalitativ studie om förskollärares arbete med barns språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Björklund; Martina Eliason; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; Kommunikation; Medvetenhet; Samtal; Språkaktiviteter; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Förskolans läroplan (Skolverket, 2018) lyfter vikten av att varje barn i förskolan ska få en miljö och utbildning som stimulerar och möjliggör för språkutveckling. Det är förskollärarens ansvar att språkstimulerande undervisning i förskolan genomförs. LÄS MER

 4. 19. Högläsning bidrar till mer än lugn och ro : Förskollärares beskrivningar och arbetssätt med högläsning relaterat till barns språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Evelina Bengtsson; Sofia Isaksson; [2022]
  Nyckelord :högläsning; språkutveckling; förskola; arbetssätt; organisation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Tidigare forskning visar att barn som får erfara och uppleva högläsning med tillhörande samtal ges möjlighet till att utveckla sin litteracitet i högre grad än barn som inte blir höglästa för. Det är därför betydande att pedagoger på förskolan arbetar aktivt med högläsning för att erbjuda alla barn läsupplevelser på förskolan och att barnen ges möjlighet att tycka och tänka om bokens innehåll. LÄS MER

 5. 20. Blombranschen under covidpandemin : Förändringar i marknadsföringsstrategier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Forsberg; Sofia Johansson; [2022]
  Nyckelord :pandemi; marknadsföringsmix; förändring; marknadsföringsstrategier;

  Sammanfattning : Sedan pandemin kom har mycket runt om i världen förändrats, människor och företag har påverkats enormt. Många företag har behövt göra förändringar inom företaget på olika sätt där förändring av marknadsföringsstrategier rimligtvis är en. LÄS MER