Sökning: "sofie hall"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden sofie hall.

 1. 1. Från kampanj till givakt : En intervjustudie om kommunikationens roll för en jämställd försvarsmakt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jonathan Strandlund; Sofie Grahn; [2019]
  Nyckelord :The Armed Forces; the Recruiting Authority; military service; communication; gender equality; stereotypes; framing; Försvarsmakten; Rekryteringsmyndigheten; värnplikt; kommunikation; jämställdhet; stereotyper; gestaltning;

  Sammanfattning : In 2017 the Swedish government decided that the defense should be based on both volunteerism and duty. The military service had then been dormant since 2010 and built entirely on volunteerism. From this political decision, the duty is now gender neutral, which means that the same opportunities and obligations apply to both men and women. LÄS MER

 2. 2. Knappast en kedja sammanträffanden : hur samhällsentreprenörskap kan bli en BMX-hall i Heby

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofie Skalstad; [2018]
  Nyckelord :samhällsentreprenörskap; handlingsutrymme; socialt kapital; BMX-hall; lokal utveckling;

  Sammanfattning : I den uppländska orten Heby finns sedan några år tillbaka en BMX- och skatehall. Hallen initierades av en 13-årig hebybo och uppfördes tack vare att flera människor i både ideell- och offentlig sektor arbetade gemensamt mot målsättningen att etablera en ny mötesplats för unga på orten. LÄS MER

 3. 3. Image(s) on Instagram : En studie om hur Filippa K:s image uppfattas av deras följare genom visuell bildkommunikation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Sofie Jernström; Anna Szendröi; [2016]
  Nyckelord :Brand image; Följare; Instagram; Modeföretag; Brand identity;

  Sammanfattning : Social media platforms, such as Instagram, has created an opportunity for companies to communicate with its stakeholders in a totally different way than before. As Instagram allows two-way communication between the company and its stakeholders, the followers has a part of how the image is related to the brand. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelser av barnets inställningsperiod på sjukhus efter diagnostiserad Diabetes Mellitus typ I

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Carolina Eliasson; Sofie Hall; [2011]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus typ I; föräldrar; kvalitativ studie; livsomvälvande; sjukgymnastik; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Jag är kompassen för att hitta rätt väg” – en kvalitativ studie om socionomers upplevelse och tillämpning av MI-metoden.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Parasto Naderi; Sofie Hall; [2010-08-12]
  Nyckelord :rådgivare; motiverande samtal; samtalsmetod;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Vår studie syftar till att beskriva och analysera socionomers uppfattningar och den roll MI-metoden har för deras arbete med klienter. Våra frågeställningar lyder:• Finns det några aspekter av MI-metoden som socionomerna lyfter fram som viktigare än andra? I så fall vilka?• Hur uppger socionomer att de tillämpar MI-metoden? • Hur upplever socionomer MI-metoden som en samtalsmetod?Teoretiska perspektiv: I teorin beskrivs Habermas kommunikativa handlande där bland annat fyra handlingsbegrepp ingår samt Blumers teori om symbolisk interaktonism. LÄS MER