Sökning: "sofie johansson borås"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden sofie johansson borås.

 1. 1. Tredjepartsleanlogistik - Minimera slöserier hos ett tredjepartslogistikföretag : En fallstudie vid Reach Logistics AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofie Johansson; Maria Wedin Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det ställs allt högre krav på att logistikprocesserna ska vara effektiva vilket har resulterat i en ökad tredjepartslogistikmarknad då företag måste fokusera på sin kärnverksamhet. Den växande marknaden har lett till stor konkurrens bland tredjeparslogistikverksamheter, vilket har resulterat i små vinstmarginaler inom branschen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med opioidberoende och smärta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofie Johansson; Carita Lilja; [2017]
  Nyckelord :sjuksköterskor; upplevelse; kunskapsbrist; vårdrelation; smärta; opioidberoende;

  Sammanfattning : Trots att smärta är en av de vanligaste orsakerna till att människor söker vård, upplevs den ofta behandlas olika av sjuksköterskor beroende på patientens bakgrund. Sjuksköterskor upplevde en kunskapsbrist som fick dem att känna rädsla inför vårdandet av patienter med opioidberoende och smärta. LÄS MER

 3. 3. Miljövänliga friluftsplagg : en studie om samverkan i valet av miljövänliga friluftsplagg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ann-Sofie Wiklund; Stina Johansson; [2016]
  Nyckelord :Miljö; Friluftsplagg; Fluorkarboner; Supply Chain Collaborations DWR;

  Sammanfattning : Människor vistas idag gärna i naturen för att må bra och friluftsliv tar allt större del i folks vardag. Friluftsliv och funktionskläder har tillsammans med diskussionen kring hållbarhet bidragit till en utveckling av hållbara och miljövänliga material i friluftsbranschen. LÄS MER

 4. 4. Kommunen med potential : En studie av Svenljunga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Kristian Brink; Carl Andersson; [2008]
  Nyckelord :storytelling; kommunikation; budskap;

  Sammanfattning : Kommunikationsteorin bygger på att det finns en sändare, budskap, mottagare och brus. Det är sändaren som vill förmedla ett budskap åt mottagaren och bruset är de olika störningar som finns runt omkring. LÄS MER

 5. 5. Backpackers informationsanvändning : ett sociokulturellt perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Sofie Johansson; [2007]
  Nyckelord :backpackers; informationsanvändning; sociokulturellt perspektiv; användarstudier;

  Sammanfattning : The aim of this Master's thesis is to examine the information use among Swedish backpackers, both prior to departure and while travelling. The questions posed in this study are; which artefacts did the backpackers use, in what way were those used as tools of mediation within their social practice and how does a presumptive interaction between backpackers and information sources appear? The empirical material consists of interviews, held with eight backpackers, concerning their information use. LÄS MER