Sökning: "sofie stenström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden sofie stenström.

 1. 1. Att vårda patienter med beroendeproblematik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Eriksson; Sofie Stenström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Från dokumentation till förändring : dokumentationens förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofie Stenström; Helena Mårtensson; [2013]
  Nyckelord :förskola; dokumentation; ramfaktorteori; intervjumetod och förutsättningar;

  Sammanfattning : Studien avser att undersöka förskollärarnas uppfattningar om vilka förutsättningar som påverkar möjligheten till att dokumentera i förskolan samt vilken dokumentation de gör och hur de använder sig av den. Undersökningen bygger på intervjuer av tio förskollärare från sju olika förskolor fördelade på fem rektorsområden. LÄS MER