Sökning: "soft law"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden soft law.

 1. 1. Den EU-fierade skolan : Hur EU har påverkat Sveriges utbildningssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Olle Lindquist; Anton Östebo; [2020]
  Nyckelord :Open Method of Coordination; European Union; governance; soft-law; curriculum; education; Sweden.;

  Sammanfattning : This literature study aims to review previous research to examine in what manner the European Union (EU) affects the Swedish educational system. The literature study presents how a communal educational policy for the EU was formed by the acceptance of the Lisbon Strategy in the year 2000. LÄS MER

 2. 2. Kinas mjuka makt - Zambias hårda verklighet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Dalhusen; Janna Hallén; [2020]
  Nyckelord :Sino-Zambian relations; Zambia; China; soft power; hard power; power relations; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the past century China has increased its economic engagement in Zambia which has captured the attention of International Relations studies. The magnitude of Chinese economic linkages to Africa in terms of investment, trade and aid is nothing but of great importance at many levels in relation to its implication for the Zambian people (Morgan 2018). LÄS MER

 3. 3. User experience and occupant safety : Concept development of restraint system for the automobile outboard rear seat positions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Felix Stare; Victor Hansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a master thesis project that is made in collaboration with Volvo Car Corporation, at the seat belts & child restraints department, located in Gothenburg, Sweden. The project description and objective of this project was to develop a concept, for the rear outboard seat positions, that makes the seat belt comfortable without compromising the safety with the focusing point on user experience. LÄS MER

 4. 4. Corporate Social Responsibility - ansvar under frihet - En utredande uppsats om multinationella företags ansvar för och i den globala leverantörskedjan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ellinor Månsson; Nilla Torstensson; [2020]
  Nyckelord :Företags sociala ansvar; mjuk reglering; leverantörskedja; uppförandekoder; hållbarhetsrapportering; multinationella företag Corporate social responsibility; global supply chain; soft law; codes of conduct; sustainability report; multinational enterprises; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Multinationella företag har, på grund av den ökade globaliseringen, i allt större utsträckning börjat etablera komplexa leverantörskedjor vilka inte sällan sträcker sig över olika världsdelar. Produktionen förläggs framförallt i utvecklingsländer där efterlevnaden av arbetsrättsliga standarder många gånger är bristfällig. LÄS MER

 5. 5. Krishantering och maktpolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Forsberg; [2020]
  Nyckelord :krishantering; covid-19; pandemi; makt; mjuk makt; Skandinavien; Sverige; Danmark; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the beginning of 2020 the world experienced the most severe pandemic since the last globalization wave. In Scandinavia the COVID-19 outbreak was countered with similar aims but with different measures. When Denmark imposed extensive restrictions Sweden took a completely different path. LÄS MER