Sökning: "software 2009"

Visar resultat 16 - 20 av 397 uppsatser innehållade orden software 2009.

 1. 16. Placenta growth factor som biomarkör vid screening av preeklampsi : Litteraturfördjupning och verifiering av metodologi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Annie Ekstrand; Maria Pop; [2016]
  Nyckelord :Placenta growth factor; Preeclampsia; Screening; Verification; Methodology; Placenta growth factor; Preeklampsi; Screening; Verifiering; Metodanalys;

  Sammanfattning : Under år 2003-2009 utgjorde hypertensiva sjukdomar, såsom eklampsi och preeklampsi, 14,0% av värdens mödradödlighet. Preeklampsi kännetecknas vanligtvis av kliniska observationer av hypertoni och signifikant proteinuri i graviditetens andra trimester. LÄS MER

 2. 17. Internet-of-Things in Low Voltage Electricity Grids

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Henrik Palmlund Wahlgren; [2016]
  Nyckelord :Internet of Things; IoT; Smart Grids; Smart Grid; SGAP; Smart Grid Architecture Model; Energy; Demand Response; Intel Edison; Embedded Systems; 6LoWPAN; Mesh radio; Arduino; IEEE 802.15.4; Low Voltage Electricity Grid; Electricity Grid; Solar Power; Automation; Inverter control; Distributed Systems; Distributed Intelligence; Smart Meters; AMR; Automatic Meter Reading; AMI; Advanced Metering Infrastructure; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When evaluating future technologies for smart metering and automatic meter reading (AMR) E.ON Elnät Sverige AB has set up a pilot to test a communication technology supplied by Connode AB. Connode have developed a mesh radio solution based on 6LoWPAN, IPv6 over Low Powered Wireless Personal Area Network. LÄS MER

 3. 18. Alzheimer's disease heterogeneity assessment using high dimensional clustering techniques

  Master-uppsats, Linköpings universitet/StatistikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Konstantinos Poulakis; [2016]
  Nyckelord :Alzheimer s; heterogeneity; atrophy; clustering; Bayesian; morphometry; dimension;

  Sammanfattning : This thesis sets out to investigate the Alzheimer's disease (AD) heterogeneity in an unsupervised framework. Different subtypes of AD were identified in the past from a number of studies. The major objective of the thesis is to apply clustering methods that are specialized in coping with high dimensional data sets, in a sample of AD patients. LÄS MER

 4. 19. Photogrammetric point cloud generation and surface interpolation for change detection

  Master-uppsats, KTH/Geodesi och satellitpositionering

  Författare :Joline Bergsjö; [2016]
  Nyckelord :photogrammetry; photogrammetric point cloud; surface interpolation; photogrammetric surface; photogrammetric height model;

  Sammanfattning : In recent years the science revolving image matching algorithms has gotten an upswing mostly due to its benefits in computer vision. This has led to new opportunities for photogrammetric methods to compete with LiDAR data when it comes to 3D-point clouds and generating surface models. LÄS MER

 5. 20. Pricing Credit Default Index Swaptions A numerical evaluation of pricing models

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Sveder; Edvard Johansson; [2015-07-13]
  Nyckelord :Credit Default Index Swaptions; Options on CDS Indices; Credit Derivatives; Credit Default Swap; Credit Default Swaption; Credit Default Index Swap; Credit Risk; Credit Risk Modelling; Intensity-based Mod- elling; Black-Scholes;

  Sammanfattning : This study examines the background and nature of the credit default index swaption (CDIS) and presents relevant methods for modelling credit risk. A CDIS is a credit derivative contract that gives the buyer right to enter into a credit default index swap (CDS index) contract at a given point in time. LÄS MER