Sökning: "software 2009"

Visar resultat 21 - 25 av 397 uppsatser innehållade orden software 2009.

 1. 21. Improving software configuration management across multiple Microsoft Dynamics AX 2009 applications

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Martin Cederbom; [2015]
  Nyckelord :Software Configuration Management; To-Increase; Annata; Microsoft Dynamics AX;

  Sammanfattning : When working with software development in Microsoft Dynamics AX 2009 applications as an independent solution vendor (ISV) with more than a few products in the portfolio, the number of applications/installations to support the processes tends to be vast. Annata and To-Increase are both ISVs and face this situation; To-Increase for example has about 50 environments for one single version of Dynamics AX. LÄS MER

 2. 22. Young Swedish adults' attitudes towards offshoring

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Abdikadar Aden; Stefan Türtscher; [2015]
  Nyckelord :Offshoring; offshore outsourcing; attitudes towards offshoring; Swedish young adults; factors affecting offshoring; offshoring attitudes formation;

  Sammanfattning : Offshoring, meaning the movement of business operations to foreign countries, has recently grown. It provides the company with opportunities which are not available domestically, but it also bears risks. LÄS MER

 3. 23. Test av kinematisk Precise Point Positioning i realtid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Fredrik Jonsson; Rickard Jäderberg; [2015]
  Nyckelord :PPP; Precise Point Positioning;

  Sammanfattning : Utvecklingen av satellitbaserad positionsbestämning gör det idag befogat att begära låga osäkerheter med GNSS. Det är idag möjligt att uppnå osäkerheter kring centimetern. Bäst mätosäkerhet ger relativ mätning som sker med stöd av antingen enkelstations- eller nätverks-RTK. LÄS MER

 4. 24. Numerical analysis and model updating of a steel-concrete composite bridge : Parametric study & Statistical evaluation

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Keiwan Abdulrahman; Fadi Potrus; [2015]
  Nyckelord :Model updating; Finite element method; Parameter study; Abaqus; Composite bridges; Global behaviour; Modeluppdatering; Finita element metoden; Parameter studie; Abaqus; Samverkansbroar i stål och betong; Globalt beteende;

  Sammanfattning : In the year 2006, only 10 years after the steel- concrete composite bridge, Vårby bridge was built, fatigue cracks were found during an inspection. To further investigate the reasons and the potential danger of the cracks, an investigation under the commission of the Swedish Transport Administration was issued in 2009. LÄS MER

 5. 25. Comparison of MAAP and MELCOR : and evaluation of MELCOR as a deterministic tool within RASTEP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Klas Sunnevik; [2014]
  Nyckelord :MELCOR; MAAP; severe accident; nuclear; radioactive; radioactivity; thermal hydraulics; core cooling systems; nuclear power; bar; reactor; per; RASTEP; MELCOR; MAAP; allvarliga incidenter; kärnkraft; radioaktiv; radioaktivitet; termohydraulik; härdnödkylning; nödsystem; kylsystem; termodynamik; reaktor; bwr; pwr; RASTEP;

  Sammanfattning : This master's thesis is an investigation and evaluation of MELCOR (a software tool for severe accident analyses regarding nuclear power plants), or more correctly of the (ASEA-Atom BWR 75) reactor model developed for version 1.8.6 of MELCOR. LÄS MER