Sökning: "software quality"

Visar resultat 1 - 5 av 1174 uppsatser innehållade orden software quality.

 1. 1. Kartläggning av orsaker till reoperationer vid ryggradskirurgi

  Magister-uppsats,

  Författare :Pontus Dymén; Signe Harlén; [2020-06-25]
  Nyckelord :Spine; Spinal; Vertebrae; Reoperation; Adverse events; Patient safety;

  Sammanfattning : Background: The quality of perioperative nursing performed affects the incidence of injury and suffering in individual patients. Investigating and mapping the incidence and causes of reoperations is important as the current state of knowledge is inadequate. LÄS MER

 2. 2. Tillförlitlighet hos Big Social Data : En fallstudie om upplevd problematik kopplat till beslutfattande i en organisationskontext

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Eric Rangnitt; Louise Wiljander; [2020]
  Nyckelord :Social media; Data analysis; Big Social Data; Social Media Analytics; Big Social Data Analytics; Data quality; Information quality; Reliability; Veracity; Decision making; Sociala medier; Dataanalys; Big Social Data; Social Media Analytics; Big Social Data Analytics; Datakvalitet; Informationskvalitet; Tillförlitlighet; Veracity; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Den växande globala användningen av sociala medier skapar enorma mängder social data online, kallat för Big Social Data (BSD). Tidigare forskning lyfter problem med att BSD ofta har bristande tillförlitlighet som underlag vid beslutsfattande och att det är starkt kopplat till dataoch informationskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Korrelation mellan visuell bedömning, tryckflammighet och topografi på kartongytor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Rezgar Palani; [2020]
  Nyckelord :print mottle; topography; correlation; cartonboard; tryckflammighet; topografi; korrelation; kartong;

  Sammanfattning : Tryckflammighet, ojämnheter på tryckta ytor är en icke önskvärd egenskap som länge bekymrat tryckeribranschen. Ojämnheterna har medfört en försämrad kvalité på kartongmaterial som visuellt får materialet att se fläckig och sämre ut. LÄS MER

 4. 4. Virtuell montering i tidiga faser av produktutveckling

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Johnny Bergman; Erik Sundbye; [2020]
  Nyckelord :VR; Virtual reality; Virtual assembly; Product development; VR; Virtuell verklighet; Virtuell montering; Produktutveckling;

  Sammanfattning : This study has been a co-production between Mälardalen university and a company to see how a project can work with Virtual Reality (VR). The purpose of the report is to help develop a method proposal for virtual assembly in VR in the early stages of the product development process at the company and to help other companies in similar situations. LÄS MER

 5. 5. Kan projekt med öppen källkod användas delvis eller helt för at tuppfylla behoven för routing-applikationer?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Leykun Adugna; Goran Laic; [2020]
  Nyckelord :IP-routing stack; routing protocol daemon; open source; open source software; test environment; OSPF; software program; routing protocol; dynamic IP configuration; static IP configuration; routing protocol suit; routing application; open source license; investment calculation; IP-routing stack; routing-protokoll daemon; routing-tabell; öppen källkod; öppenkällkod programvara; testningsmiljö; OSPF; mjukvaruprogram; routing protocol suit; dynamisk IP konfiguration; statisk IP konfiguration; routingapplikationer; öppen källkod-licens; investeringskalkylering;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det inte ovanligt för företag och organisationer att hitta bättre och alternativa mjukvaror med öppen källkod för att lösa sina behov. De söker programvaror som har de nödvändiga egenskaperna som krävs för att driva sin verksamhet och eventuellt ersätta egenutvecklad programvara för att spara tid och undvika onödiga kostnader. LÄS MER