Sökning: "softwere"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet softwere.

 1. 1. Det svenska barnet som norm – En granskning av ett relationsutvecklingsschema (RUS)

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Eva Mendez; [2009-06-22]
  Nyckelord :softwere;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om det går att synliggöra barns utveckling och lärande genom ett Relationsutvecklingsschema (RUS). Vi undersöker även hur RUS-modellen förhåller sig till styrdokument som finns för förskolan. LÄS MER

 2. 2. Hur mår dagens skolbarn? : En studie av skolbarns hälsa inom Umeå kommun.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Pedagogik; Umeå universitet/Pedagogik

  Författare :Elin Jonsson; Helena Fahlén; [2005]
  Nyckelord :Education; Hälsa; Ohälsa; Välbefinnande; Motion; Spontanidrott; Må bra; Pedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of this survey was to map out the health pf some of the 11 and 12 years old children in the city of Umeå, as well as to find out what factors intend to influense the children´s health. A questionnaire was distributed in four 6th grade classes whitin the municipality of Umeå. LÄS MER