Sökning: "sogeti"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet sogeti.

 1. 1. Uppföljning av skuthantering i Aitik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Simon Jönsson; Albert Olsson; [2017]
  Nyckelord :Boulders; Boulderhandling; Examensarbete; Aitik; Skuthantering; Dagbrott; Skut; Ekonomisk hantering av skut; tidsstudie; gränshalter; produktionspåverkan; skutknackning; malmvärde;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om att följa upp skuthantering i Aitik och dess ekonomiska påverkan, Aitik är en dagbrottsgruva som ligger i Gällivares kommun. Skut är ett bergblock som är större än 1 m3 och är ett återkommande problem då de orsakar störningar i produktionsflödet. LÄS MER

 2. 2. Värdet av Enterprise Arkitektur i en verksamhet. En kvalitativ studie av hur man förklarar värdet av att använda Enterprise Arkitektur i en verksamhet i olika mognadssteg

  Master-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Stefan Simicic; Rickard Andersson; [2014-07-01]
  Nyckelord :Enterprise Arkitektur; mognadsgrad; verksamhetsnytta; alignment; strategiutveckling; förändringsledning; IT-investeringar;

  Sammanfattning : The purpose with this report is to highlight the value which Enterprise Architecture (EA) can bring,including the effects that can emerge, for a business. In the report we also study how Enterprise Architecturemay serve as basis for generating even more business value. LÄS MER

 3. 3. Cloud computing - Moving to the cloud

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Cecilia Grahn; Martin Sund; [2013]
  Nyckelord :Cloud; Computing; the cloud; cloud service; migration; approach; critical success factors; Cloud computing; molnet; molntjänst; migration; tillvägagångssätt; kritiska framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Cloud computing innebär användning av datorresurser som är tillgängliga via ett nätverk, oftast Internet och är ett område som har vuxit fram i snabb takt under de senaste åren. Allt fler företag migrerar hela eller delar av sin verksamhet till molnet. LÄS MER

 4. 4. Investigating Exploratory Testing in Industrial Practice : A Case Study

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Författare :Ammad Naseer; Marium Zulfiqar; [2010]
  Nyckelord :Exploratory Testing ET ; ET Misconceptions; Exploratory Testing Framework; ET Industrial Practices;

  Sammanfattning : Exploratory testing (ET) is an agile approach towards software testing. It is simultaneous learning, testing, reporting of problems and then generating new tests based on the learning. The aim of this thesis is to investigate exploratory testing in the industry. This thesis was proposed by Sogeti AB in Lund. LÄS MER