Sökning: "soil culture"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden soil culture.

 1. 1. Purification, functional characterization and crystallization of the PerR peroxide sensor from Saccharopolyspora erythraea

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Strukturbiologi

  Författare :Grim Elison Kalman; [2019]
  Nyckelord :structural biology; cell culture; protein expression; genetic engineering; spectroscopy; X-ray crystallography; small angle X-ray scattering; SAXS; transcription factor; PerR; metal binding; antibiotics; Saccharopolyspora erythraea; S. erythraea; soil bacterium; actinobacteria; actinomycetes; oxidative stress; peroxide stress; structure determination; characterization; stabilization; peroxide sensor; iron sensor; manganese sensor; metalloprotein; metal ion homeostasis; metal ion; prokaryotic; strukturbiologi; cellodling; proteinuttryck; genteknik; spektroskopi; röntgenkristallografi; småvinkel-röntgenspridning; SAXS; transkriptionsfaktor; PerR; metallbindande; antibiotika; Saccharopolyspora erythraea; S. erythraea; jordartsbakterie; Aktinobakterier; Actinobacteria; Actinomycetes; oxidativ stress; peroxid stress; strukturbestämning; karaktärisering; stabilisering; peroxidsensor; järnsensor; mangansensor; metalljonshomeostas; metalljoner; prokaryot;

  Sammanfattning : This report summarizes the work on the cloning, expression, and purification of PerR, a metal sensing regulator from Saccharopolyspora erythraea and the subsequent characterization using small angle X-ray scattering and other biochemical methods. The report aims to provide an insight into prokaryotic metal homeostasis, provide a better understanding of how PerR works and provide valuable information for the continued work on the crystallization of PerR. LÄS MER

 2. 2. The changing landscape of France and its future for organic farming

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Elsa Fraysse; [2019]
  Nyckelord :Organic certification; EU regulation; The Common Agricultural Policy; Rural farms; Livelihood; France; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : The demand for organic products is high in France, and the amount of land under organic production is increasing. This is due to the Organic Certification label, that helps to bring up the price and attractiveness of organic goods, and the Common Agricultural Policy (CAP) that provides farmers funds and assistance. LÄS MER

 3. 3. Renbete på vintermarker. Natur och kultur i Sápmi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sophia Örndahl; [2018-05-29]
  Nyckelord :reindeer grazing lands; lichen; reindeer pasture; habitat variation; reindeer herding; cultural heritage; intangible cultural heritage; nature values; forestry; conflict of interest; Sápmi;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktningmot landskapsvård, 2018.... LÄS MER

 4. 4. Hybridspenatfröodling : en undersökning av odlingsförutsättningar, risker och potential inom spenatfröodling i Sverige

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Patrik Isacsson; Julia Trotzig; [2018]
  Nyckelord :spenatfrö; fröodling; spinach seed; seed production;

  Sammanfattning : Försäljningen av färsk spenat ökar i världen idag, främst på grund av den ökade efterfrågan av den så kallade “baby leaf” spenaten, vilket är små späda blad som ofta säljs i färdiga salladspåsar. Fröerna som används till odling av baby leaf är i huvudsak hybridfrön då dessa ger en frodigare och jämnare gröda i jämförelse med vanliga linjesorter. LÄS MER

 5. 5. Blommor och bin : växtföljder som gynnar pollinatörer i köksträdgården

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Rebecka Östlund; [2018]
  Nyckelord :biväxter; dragväxter; pollinatörer; växtföljd; odlingssystem; biologisk mångfald; biodiversitet; gröngödsling; förfrukt; ekologisk odling;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie visar att tillämpning av en varierad växtföljd kan användas som verktyg för att uppnå andra- eller fler mål än att ge största möjliga skörd. Det övergripande målet med denna studie var att på ett naturligt sätt föra in blommande växter som gynnar pollinatörer i köksträdgårdens växtföljd. LÄS MER