Sökning: "soil masses"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden soil masses.

 1. 1. Cirkulär masshantering : En fallstudie om optimerad resurseffektivitet inom projekt Ostlänken

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Arvin Hosseini; [2018]
  Nyckelord :The East Link Project; railway; circular mass management; resource efficiency; soil masses; semi-trailer; sustainable infrastructure; Ostlänken; järnväg; cirkulär masshantering; resurseffektivisering; jordmassor; semitrailer; hållbar infrastruktur;

  Sammanfattning : Rapportens syfte har varit att uppmärksamma återanvändningspotentialen hos jordmassor och hur resurseffektivitet kan optimeras i projekt Ostlänken samt stora infrastrukturprojekt i allmänhet. Det praktiska syftet med studien är att bidra till en mer hållbar masshantering i projekt Ostlänken. LÄS MER

 2. 2. Siporex inverkan på mobiliteten av arsenik och bly i fyllnadsmassor på Näsudden, Skelleftehamn.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Ellen Ershammar; [2018]
  Nyckelord :arsenic; lead; autoclaved aerated concrete; mobility; landfill;

  Sammanfattning : The expansion of an industrial area in Näsudden, Skelleftehamn, will require extensive groundwork. An old landfill in the area, partly consisting of autoclaved aerated concrete (siporex), is intended to be used for constructing the new industrial site. LÄS MER

 3. 3. Risk estimation of multi-polluted soils in contact with lacustrine systems

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Gustav Hederfeld; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The area of "Norra Hamnstaden" in Lidköping has been used for several different industires for more than 100 years and porcelain has been produced there since 1912. The sub-area studied in this thesis has been used as a landfill for industrial waste including waste from the local porcelain factory, Rörstrand. LÄS MER

 4. 4. Användning av förorenade massor som en resurs i urbana miljöer för att främja hållbar utveckling : En förstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Madeleine Ullerhed; [2017]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; schaktmassor; återanvändning av schaktmassor; anläggningsändamål; förorenade massor;

  Sammanfattning : Exploitation of soil increases in line with the urbanisation. Exploitation sometimes leads to surplus masses, generally handled as waste due to lack of a resource perspective. Many areas attractive for exploitation are more or less contaminated of pollutions and the most common alternative to handle such waste is landfilling. LÄS MER

 5. 5. Slam i Småland : kan det användas mer cirkulärt?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Lotta Petersson; [2015]
  Nyckelord :avloppsslam; Småland; Kalmar län; Jönköpings län; Kronobergs län;

  Sammanfattning : Hanteringen av avloppsslam är en omdebatterad fråga som väcker många känslor hos folk på grund av dess innehåll av tungmetaller, läkemedelsrester och organiska föreningar orsakade av varukonsumtion. Vi står idag inför ett hot om uttömda lager av fosfatmalm inom 30-300 år vilket gör det nödvändigt att återanvända fosforn. LÄS MER