Sökning: "soil temperature"

Visar resultat 1 - 5 av 238 uppsatser innehållade orden soil temperature.

 1. 1. Levande begravd : kan klimatförändringar ge mjältbrandssporer nya förutsättningar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Cavell; [2019]
  Nyckelord :mjältbrand; sporer; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Mjältbrand är en dödlig sjukdom som varit känd under en lång tid och som drabbar både djur och människor. En av anledningarna till att mjältbrand är fruktad är bakteriens förmåga att sporulera vid icke gynnsamma förhållanden och persistera i jorden under en lång tid. LÄS MER

 2. 2. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Julia Bonevik; [2019]
  Nyckelord :koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Sammanfattning : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. LÄS MER

 3. 3. Snow insulation effects across the Arctic : evaluating a revised snow module in LPJ-GUESS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Alexandra Pongrácz; [2019]
  Nyckelord :active layer depth; Arctic; LPJ-GUESS; snow; soil temperature; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The effect of future changes in temperature and precipitation patterns on arctic ecosystem functioning is often assessed using state-of-the-art ecosystem models. Many models however lack detailed representation of wintertime processes, as pointed out by recent studies (Wang et al. 2016, Slater and Lawrence 2013). LÄS MER

 4. 4. Farmers' perceptions of climate change : a quantitative study of Scanian farmers

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Johan Tejler; [2019]
  Nyckelord :farmers perceptions; climate change; questionnaires; IPA; adaptation; Scania;

  Sammanfattning : In this thesis, farmers` perceptions of climate change have been examined. Questionnaires were sent to 400 cereal farmers in the southernmost county of Sweden, Scania, of whom 221 replied. LÄS MER

 5. 5. Effects of Wildfire Burn on Permafrost Landcover and Catchment Hydrology in Manitoba, Canada

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Andreas Andersson; [2019]
  Nyckelord :wildfire; permafrost; catchment hydrology;

  Sammanfattning : Permafrost is a strongly controlling factor on Arctic hydrology due to its effect on ground permeability, and thus surface and ground water flow paths. As wildfires are increasing in occurrence and magnitude in permafrost regions, they may alter the hydrological regime via permafrost thaw and degradation that increases ground permeability. LÄS MER