Sökning: "soil-structure interaction"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden soil-structure interaction.

 1. 1. Dynamik och Dämpning för Samverkansbroar med Tågtrafik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Martin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :dynamisk analys; samverkansbro; ändskärm; järnvägsbro; höghastighetståg; modalanalys; direkt tidsintegration; vertikal acceleration; fjädrar; dashpot; jord-bro interaktion; BRIGADE Plus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att svensk järnvägsinfrastruktur skall kunna vara konkurrenskraftig i jämförelse med mindre miljövänliga alternativ krävs kapacitetsutbyggnad och hastighetsökning av det svenska järnvägsnätet. Vid hastigheter över 200 km/h finns krav på att dynamiska analyser behöver utföras. LÄS MER

 2. 2. Refined model for calculating the dynamic amplification factor for road bridges

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Jens Bergenudd; [2020]
  Nyckelord :Dynamics; Dynamic amplification factor; Dynamic impact factor; Platooning; Soil-structure interaction; Vehicle-bridge interaction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The objective of the thesis is to simulate and evaluate vehicle-bridge interaction (VBI) due to road surface irregularities and soil-structure interaction (SSI) with different vehicle models and suspension properties. Parameter studies will be carried out for integral and slab bridges. LÄS MER

 3. 3. Soil-Structure Interaction Analysis of Portal Frame Railway Bridges : Numerical Analysis of Two Case Study Bridges

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Nils Sandqvist; Marko Milicevic; [2020]
  Nyckelord :Soil-structure Interaction; Portal Frame Bridge; Dynamic Analysis; Perfectly Matched Layer; Train Passage Analysis; Railway Bridge; High Speed Train v;

  Sammanfattning : This thesis concerns dynamic Soil-Structure Interaction (SSI) analysis of portal framerailway bridges. Dynamic problems are common for bridges used for high speedrailway traffic. The passing trains induce harmonic loads on the bridges causingvibration amplitudes that may cause damage to the bridge structures and userdiscomfort. LÄS MER

 4. 4. VERTICAL ELLIPTICAL ACCESS-SHAFTS Geometrical optimisation through FE-modelling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Björn Elfving; Aron Sandström; [2020]
  Nyckelord :Access-shafts; FE-modelling; Plaxis; Robot; Elliptical; Circular; Optimisation; Geotechnical; Engineering; Retaining; Structures; Tunnel; Soil; Interaction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urbanisation is causing densification of cities and more and more facilities are being placed in the underground to utilise the urban space as efficiently as possible. Access to the underground is obtained by constructing vertical access shafts. LÄS MER

 5. 5. Dynamic Design of Bridges on High-Speed Railway Lines

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Byggnadsmekanik

  Författare :Felicia Nilsson; Filippa Dahl; [2019]
  Nyckelord :High-speed railway bridges; bridge-train resonance; structural dynamics; modal dynamics; time stepping; soil-structure interaction; finite element method; BRIGADE Plus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In recent years, high-speed railway has been on the upswing in the public debate, as Swedish authorities have affirmed the plans of a high-speed corridor connecting Stockholm, Gothenburg and Malm¨o. The track speed limit is not fully determined, but will be in the range of 250-320 km/h. LÄS MER