Sökning: "soja"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet soja.

 1. 1. Från kaninmat till miljöåtgärd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Nana Aziz Hassan; [2020-08-17]
  Nyckelord :miljö och hälsa; miljömåltider; offentliga måltider; skolmat; vegetariskt;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap, 180 hpNivå: GrundnivåHandledare: Anna PostExaminator: Cecilia Magnusson SporreAntal sidor: 41Termin/år: Vt2020.... LÄS MER

 2. 2. Svenskodlade baljväxter : möjligheter & utmaningar för nya livsmedelsprodukter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Heli Lindeberg-Lindvet; [2020]
  Nyckelord :svenskodlade baljväxter; näring i baljväxter; odling av baljväxter; baljväxters miljöpåverkan; antinutritionella faktorer; sojabönan; gulärt; gråärt; gröna ärtor; lupin; linser; fababöna; bruna bönor; extrahering; extrudering; förädling; konsumentattityd;

  Sammanfattning : Trots att utbudet av vegetariska produkter ökar i Sverige, är andelen produkter baserade på svenskodlade baljväxter i nuläget låg. Soja är en vanligt förekommande råvara, men är ofta importerad. De baljväxter som främst odlas i Sverige är olika former av ärter samt åkerbönor. LÄS MER

 3. 3. Är det samhällsekonomiskt lönsamt att odla soja i Sverige?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Felix Sunesson; [2020]
  Nyckelord :soya; Sweden; Brazil; land change; hydroponic farming; vertical farming.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to analyze if soya framing would be nationally-economical to produce with a vertical hydroponic system, compared to being imported from Brazil. With the intention to study the production cost and climate impact effects of local production. LÄS MER

 4. 4. Sojaodling i Sverige : En kvalitativ studie om jordbrukares och forskares syn på möjligheter och utmaningar för att etablera en kommersiell sojaodling i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Jenny Persson; Saara Shire; [2020]
  Nyckelord :Soy; self-sufficiency; Theory of Planned Behavior; TPB; researchers; farmers; Soja; sojaodling; sojaböna; edamame; baljväxt; processanläggning; självförsörjning; resiliens; Theory of Planned Behavior; TPB; attityd; subjektiv norm; upplevd kontroll; forskare; jordbrukare;

  Sammanfattning : Soja är en av världens viktigaste proteingrödor och används bland annat till foder och livsmedel. Den globala efterfrågan på soja har gjort att stora ytor mark har exploaterats under en relativt kort tidsperiod. LÄS MER

 5. 5. Bönsmyg i åkerböna : hur påverkas avkastning och skördekvalitet?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Emma Ryding; [2020]
  Nyckelord :bönsmyg; Bruchus rufimanus; åkerböna; Vicia faba; avkastning; kvalitet;

  Sammanfattning : Bönsmygen (Bruchus rufimanus) uppmärksammades som skadegörare i åkerbönor (Vicia faba) i Sverige 2008 och sedan dess har förekomsten och spridningen av den ökat snabbt. Det saknas kännedom om bönsmygens betydelse och hur den ska bekämpas vilket gör den till ett potentiellt hot i det svenska jordbruket. LÄS MER