Sökning: "solar PV"

Visar resultat 1 - 5 av 327 uppsatser innehållade orden solar PV.

 1. 1. Utvärdering av PV/T i Sverige : PV/T som alternativ till PV och som energiprestandaförbättrande åtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Eric Widéen; Dimitrios Tsantaridis; [2019]
  Nyckelord :energi; solenergi; solel; solvärme; solceller; solfångare; pv; pv t; energiprestanda;

  Sammanfattning : This master thesis was performed for the consulting firm WSP in collaboration with the think tank Besmå. The main aim of the thesis was to examine if photovoltaic/thermal solar systems (PV/T-systems) is suitable for single family houses in Sweden and if it can be a more viable option than photovoltaic systems based on economical and energy performance aspects. LÄS MER

 2. 2. Solar Tent : A Photovoltaic Generator Model for a Flexible Fabric with Inbuilt Cells

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Ali Manhal; Tammam M. Ali; [2019]
  Nyckelord :Solar tent; PV system; refugee camp; PV monitoring system; and flexible PV modules;

  Sammanfattning : Natural disasters and conflicts in many different parts of the world force thousands of people to get displaced from their homes and live in refugee camps temporarily or permanently. For refugee families, lack of energy access has great impact on their lives. LÄS MER

 3. 3. PHOTOVOLTAIC SYSTEM YIELD EVALUATION IN SWEDEN : A performance review of PV systems in Sweden 2017-2018

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Eric Schelin; [2019]
  Nyckelord :PV; Photovoltaics; Specific yield; Simulations; Shadowing; PVGIS; PVsyst; Solar irradiation;

  Sammanfattning : The goal of this study is to evaluate Swedish photovoltaic systems regarding energy production from two different years and compare the gathered data with results from a model simulating optimal conditions. This is done to investigate how the energy production differs between each year, why there are differences, and also to evaluate the simulation tools compared to the real production data. LÄS MER

 4. 4. A multi-criteria GIS analysis for siting of utility-scale photovoltaic solar plants in county Kilkenny, Ireland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Ingrid Piirisaar; [2019]
  Nyckelord :Geography; GIS; MCDM; solar plants; site suitability; Ireland; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Renewable energy is the keyword for energy industry sector in the world today. Solar energy has a huge potential, able to fulfill increasing energy demand and growing its share of energy sector. Republic of Ireland has one of the lowest solar energy deployment rates in Europe, although climatic conditions have been proved to be acceptable. LÄS MER

 5. 5. Solcellsanläggning på Din Bil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Daniel Krnjic; [2019]
  Nyckelord :Solcellsanläggning; solpanel; växelriktare; lönsamhetskalkyl;

  Sammanfattning : Avsikten med denna rapport är att ge en översiktlig beskrivning av möjligheterna att installera en solcellsanläggning och i hur stor mån anläggningen klarar de krav som kunden har uppgett. Arbetet har genomförts på uppdrag av Inkon Sverige AB och syftet med projektet är att teoretisk projektera och dimensionera anläggningen samt att göra en lönsamhetskalkyl. LÄS MER