Sökning: "solar cell"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade orden solar cell.

 1. 1. Digital konstruktion samt verifiering av hjulupphängning till JU Solar Team´s solbil 2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Marcus Svensson; Arvid Gränsmark; [2019]
  Nyckelord :JU Solar Team; Solar Car; Wheel suspension;

  Sammanfattning : There is a need to improve the JU Solar Team's new solar cell powered electric car's driving capabilities for the Bridgestone World Solar Challenge 2019. Partly to improve the car's safety and the ability to meet the competition requirements, but also to minimize effects that contribute to increased rolling resistance. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av PV/T i Sverige : PV/T som alternativ till PV och som energiprestandaförbättrande åtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Eric Widéen; Dimitrios Tsantaridis; [2019]
  Nyckelord :energi; solenergi; solel; solvärme; solceller; solfångare; pv; pv t; energiprestanda;

  Sammanfattning : This master thesis was performed for the consulting firm WSP in collaboration with the think tank Besmå. The main aim of the thesis was to examine if photovoltaic/thermal solar systems (PV/T-systems) is suitable for single family houses in Sweden and if it can be a more viable option than photovoltaic systems based on economical and energy performance aspects. LÄS MER

 3. 3. Värde av solel i Sverige : En faktor att ta med i ekonomin för en solcellsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Bahar Safari; [2019]
  Nyckelord :Solar cells; electricity trading companies; electricity grid companies; value of solar self-consumption; value of sold surplus solar electricity; tax reduction; profitability; financial support systems; individuals; companies.;

  Sammanfattning : The Swedish government has set a target of achieving 100% renewable electricity production by 2040, and this target is reflected in the solar strategy of the Swedish Energy Agency that states it’s possible that solar electricity may represent 5-10% of the Swedish electricity mix by 2040. It’s not easy for different participants such as individuals, companies, farmers and housing associations to find out the value of solar self-consumption and the value of surplus solar electricity that is fed into the power grid, because there are about 120 electricity trading companies and about 170 electricity grid companies in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Elnätsplanering i framtida bostadsområden : Med påverkan från solceller och elbilsladdare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Marcus Åkerlind; [2019]
  Nyckelord :Micro-production; electric cars; power grid dimensioning; power quality; voltage variation; trigger conditions; selectivity; Mikroproduktion; elbilar; elnätsdimensionering; elkvalitet; spänningsvariation; utlösningsvillkor; selektivitet;

  Sammanfattning : Målet med detta arbete var att undersöka hur mikroproduktion med solceller och laddning av elbilar i våra hushåll kommer att se ut i framtiden och om elkvalitén, kapaciteten i distributionsnätet, utlösningsvillkoren och elnätsdimensioneringen i nya bostadsområden påverkas av detta. Två olika scenarier har tagits fram, där det som skiljer dem åt är hur många procent av hushållen som har elbilsladdare och solcellsproduktion. LÄS MER

 5. 5. Development of a property forecast tool for flexible compositions of Li-ion batteries, including raw material availability and price forming

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Strukturkemi

  Författare :Dejana Krsmanovic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In today's world full of rigorous government measures regarding the fuel economyand a large EV and smart device market emerging from it, batteries represent apioneering technology used as storage for renewable energies such as wind and solar.More precisely, the Li-ion family of batteries has experienced an exponential growthin sales. LÄS MER